Top ad
Top ad
Ακτινοθεραπευτική ογκολογία article cover image

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία

24|04|2020

Έφη Πετεινέλλη
MD, BSc, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΑΣΩ
Νίκος Σαλβαράς
MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με την καταστροφή ανεπιθύμητων κυττάρων -κακοήθων κυρίως, αλλά και κάποιων καλοηθών- με τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας (ακτίνες-γ, ακτίνες-Χ, φωτόνια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.λπ.).

Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι μία από τις τρεις μεθόδους καταπολέμησης των νεοπλασματικών νόσων, με τις άλλες δύο τη χειρουργική και τη χημειοθεραπεία. Η στιγμή που μπορεί να εφαρμοστεί η ακτινοθεραπεία, είναι θέμα νόσου (πάσχον όργανο και ιστός, στάδιο εξέλιξης κ.λπ.) και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων.

Η εφαρμογή της γίνεται από εξειδικευμένα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υψηλή τεχνολογία, ώστε να γίνεται έλεγχος της ποιότητας της ακτινοβολίας που θα παραχθεί και κυρίως της στόχευσής της, για να υπάρχει έλεγχος των κυττάρων που θα καταστραφούν. Αυτό συμβαίνει για να μην υπάρχει μεγάλη κάκωση – καταστροφή φυσιολογικών κυττάρων (τοξικότητα).

Τα Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Ομίλου ΙΑΣΩ, στην Αθήνα εντός της Κλινικής ΙΑΣΩ και στη Λάρισα στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, καθώς διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ εφαρμόζονται όλες οι διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι (εξωτερική ακτινοβολία, βραχυθεραπεία και σύντομα, ακτινοχειρουργική) και όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, από τις πιο κλασικές (1 κάθετο πεδίο, 2 αντίθετα πεδία, τεχνική 3 διαστάσεων 3D, σύμμορφη με το σχήμα του όγκου τριών διαστάσεων θεραπεία 3D Comformal), έως τις εξελιγμένες σύγχρονες τεχνικές (ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης IMRT, απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία IGRT, ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία VMAT). Στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και οι πλέον εξειδικευμένες θεραπείες 4 διαστάσεων 4D, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία SBRT και ακτινοχειρουργική SRS.

Ο εξοπλισμός που διατίθεται (τέσσερις γραμμικοί επιταχυντές με παραγωγή φωτονίων και ηλεκτρονίων διαφόρων ενεργειών, ειδικός αξονικός τομογράφος για σχεδιασμό θεραπείας, τρία συστήματα σχεδιασμού θεραπείας για τους ιατρούς Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους και τους Ακτινοφυσικούς, εξομοιωτής θεραπείας, σύγχρονη μονάδα Βραχυθεραπείας Υψηλού Ρυθμού Δόσεως -HDR Brachytherapy- και πλήθος περελκομένων για την απόλυτη στόχευση και ακρίβεια της ακτινοβολήσης), το καθιστούν το μεγαλύτερο τμήμα Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα και ίσως στα Βαλκάνια.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πρωτοστατεί από το 2006, που εγκατέστησε τον πρώτο γραμμικό επιταχυντή στην Ελλάδα, με δυνατότητα διαμόρφωσης του σχήματος της δέσμης με πολλαπλά φύλλα (Multi Leaf Collimator) έως σήμερα, με την εγκατάσταση του κορυφαίου μηχανήματος της αμερικανικής εταιρείας Varian, “Trilogy”.

Το “Trilogy” έχει ονομαστεί έτσι από την κατασκευάστρια εταιρεία γιατί έχει ενσωματωμένες σε ένα μηχάνημα τρεις καίριες δυνατότητες:

 • Τη διαμόρφωση του σχήματος του στόχου με φύλλα 0,5 cm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και διαμόρφωση δέσμης ακτίνων σύμμορφη με το σχήμα του όγκου (ακόμη και μικρών διαστάσεων όγκου), άρα μεγαλύτερη προστασία των γειτονικών με τον όγκο φυσιολογικών ιστών, που συνεπάγεται σε λιγότερη τοξικότητα.
 • Την επιβεβαίωση της σωστής θέσης του ασθενή κάτω από το μηχάνημα, με δυνατότητα ρομποτικής έως και χιλιοστομετρικής διόρθωσης, με αποτέλεσμα την εξάλειψη του λάθος στόχου λόγω κακής θέσης ή ξαπλώματος του ασθενή.
 • Την επιβεβαίωση της ευστοχίας των ακτινών στην ομάδα κυττάρων που θέλουμε να καταστρέψουμε, με ενσωματωμένο επάνω στο μηχάνημα αξονικό τομογράφο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόλυτη συγκέντρωση των ακτινών στο χώρο που έχουμε προγραμματίσει και κατά συνέπεια την προστασία των φυσιολογικών κυττάρων που βρίσκονται ακόμα και σε επαφή με τον όγκο.

Επίσης συνυπάρχουν:

 • Ρομποτική μετακίνηση του κρεβατιού για την καλύτερη στόχευση του όγκου.
 • Παρακολούθηση της κίνησης του στόχου (αναπνοή κ.λπ.) και έλεγχο των ακτινών, ώστε να πηγαίνουν εκεί που έχει προγραμματιστεί.
 • Μεγάλη παραγωγή ακτινών ανά δευτερόλεπτο (μεγάλος ρυθμός δόσης), με αποτέλεσμα τη μικρής χρονικής διάρκειας θεραπεία.
 • Με χρήση laser τοποθέτηση (κεντροθέτηση) του ασθενή στην προβλεπόμενη θέση θεραπείας, βάση της οποίας έχουν γίνει όλοι οι υπολογισμοί.
 • Ειδικό λογισμικό (software) με το οποίο επικοινωνούν οι υπολογιστές μεταξύ τους, ώστε να μειωθεί ο ανθρώπινος παράγοντας σφάλματος.
 • Παραγωγή δέσμης ακτινών-Χ – φωτονίων και δέσμης ηλεκτρονίων, που δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης με σύγχρονο τρόπο επιφανειακών όγκων (δέρμα κ.λπ.).

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, δημιουργήθηκε ένα ολοκαίνουργιο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας το οποίο θα καλύψει τις ακτινοθεραπευτικές ανάγκες της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Εξοπλίστηκε, και αυτό με ένα μηχάνημα “Τrilogy” και φυσικά δημιουργήθηκε όλη η υποδομή που απαιτείται με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Πλέον στη Θεσσαλία, θα υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι σύγχρονες και εξελιγένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, (σύμμορφη με το σχήμα του όγκου τριών διαστάσεων θεραπεία – 3D comformal-, ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης -IMRT-, Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία -IGRT-, Ογκομετρική Τοξοειδής Θεραπεία -VMAT-) που εφαρμόζονται στην Αθήνα και στα μεγάλα Ακτινοθεραπευτικά Κέντρα ανά τον κόσμο με δυνατότητα αναβαθμίσεως για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις (θεραπεία 4 διαστάσεων -4D-, Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία -SBRT-, και Ακτινοχειρουργική -SRS-).

Η συνεργασία ακτινοθεραπευτών ογκολόγων με τους χειρουργούς ογκολόγους και τους παθολόγους ογκολόγους θα προσφέρει μία σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία στη Λάρισα, και θα μειωθεί – εξαλειφθεί η μετακίνηση ασθενών προς άλλες πόλεις για την ενδεικνυόμενη και απαραίτητη ακτινοθεραπεία.

Φυσικά, για να λειτουργήσουν σωστά τα τμήματα αυτά, πρέπει και οι άνθρωποι που θα αποτελούν την ομάδα θεραπείας, να είναι αναλόγου επιπέδου.

Η ομάδα αποτελείται από:

 • Τους ιατρούς Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους με εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, εξειδικεύσεις και μεγάλη εμπειρία, που είναι “η ψυχή” του τμήματος
 • Τους ακτινοφυσικούς ή αλλιώς φυσικούς ιατρικής με γνώσεις, εκπαιδεύσεις υψηλού επιπέδου και εμπειρία, που είναι το “δεξί χέρι” και ο εγκέφαλος του τμήματος
 • Τους τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας αποφοίτους ΤΕΙ με πολυετή εμπειρία στην ακτινοθεραπεία, που είναι η καρδιά και τα μάτια του τμήματος
 • Τις γραμματείς με σπουδές, εμπειρία και καλή διάθεση, που είναι η βάση αλλά και το πρόσωπο του τμήματος

Η τεχνολογία και η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στα τμήματα αυτά, τα κάνουν ικανά να αντιμετωπίσουν με ακτινοθεραπεία κάθε είδος και κατηγορία κακοήθειας, σε όλα τα όργανα και ιστούς του σώματος. Από καρκίνο εγκεφάλου, προσώπου, τραχήλου, μαστού, πνεύμονα, οισοφάγου, ήπατος, παγκρέατος, έως δέρματος, πρωτοπαθή ή μεταστατικό, τοπικό ή γενικευμένο, κάθε περίπτωση είναι αντιμετωπίσιμη με την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα (καταστροφή των κακοήθων και διάσωση των υγιών κυττάρων) και μακροημέρευση των συνανθρώπων μας, γιατί οι νεοπλασματικές νόσοι τείνουν πλέον να θεωρηθούν χρόνια νόσος και όχι αναγκαία θανατηφόρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΙΑΣΩ, θέλοντας να προσφέρει όχι μόνο ζωή (με τις γεννήσεις), αλλά και υγεία στην κοινωνία μας, προσπαθεί να εξοπλίσει τον Όμιλο με ό,τι πιο άρτιο τεχνολογικά και αποτελεσματικό υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, προσφέροντάς το σε όποιον το έχει ανάγκη.

Share

Σχόλια

Εγγραφή
Ειδοποίησέ με για
guest
0 Σχόλια
Σχόλια γραμμής
Δες όλα τα σχόλια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Απαλλαχτείτε από τις αιμορροΐδες: με ασφάλεια, γρήγορα, χωρίς πόνο & αποτελεσματικά! cover image

Απαλλαχτείτε από τις αιμορροΐδες: με ασφάλεια, γρήγορα, χωρίς πόνο & αποτελεσματικά!

Οι αιμορροΐδες όταν πάσχουν μας ταλαιπωρούν και πολλές φορές απειλούν την υγεία μας. Για πολλούς είναι μια πάθηση ταμπού, που αποτρέπει τους…

διάβασε περισσότερα
60΄ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Μ.ΝΑΚΟΥ – Κ.ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ – Ι.ΒΑΪΡΑΜΗΣ cover image

60΄ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Μ.ΝΑΚΟΥ – Κ.ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ – Ι.ΒΑΪΡΑΜΗΣ

Στην εκπομπή 60΄Θέμα Υγείας και την δημοσιογράφο Δήμητρα Μιχαλοπούλου, μιλάνε αξιόλογοι επαγγελματίες υγείας για θέματα που μας απασχολούν. “Τι είναι ο Παθολογοανατόμος;Ποια…

διάβασε περισσότερα
Πόσα ωάρια θα χρειαστώ μετά τα 40; cover image

Πόσα ωάρια θα χρειαστώ μετά τα 40;

Γυναίκες που υποβάλλονται σε προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο (PGT-A) συχνά ζητούν να μάθουν στα πλαίσια της Γενετικής_Συμβουλευτικής πόσα έμβρυα θα χρειαστούν για να φτάσουν σε…

διάβασε περισσότερα
Τι πρέπει να γνωρίζω πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή; Πώς θα προστατευτώ από τον ιό HPV; cover image

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή; Πώς θα προστατευτώ από τον ιό HPV;

Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV): Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα Υπάρχουν περισσότερα από 150 διαφορετικά στελέχη ιών HPV. Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την…

διάβασε περισσότερα
ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ cover image

ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μπορεί το πρωινό ξύπνημα να είναι δύσκολο και για εσάς και για τα παιδιά σας και ο χρόνος προετοιμασίας να είναι ελάχιστος,…

διάβασε περισσότερα
Νηστίσιμα brownies με ταχίνι και μπανάνα cover image

Νηστίσιμα brownies με ταχίνι και μπανάνα

Ο γνωστός Chef Γιάννης Λουκάκος, δημιουργεί νόστιμες συνταγές και τις μοιράζεται μαζί μας μέσα από τη σελίδα του yannisloucacos.gr.   Για 12 τμχ…

διάβασε περισσότερα
VEGAN BURGER ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ cover image

VEGAN BURGER ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ

Σαββατοκύριακο, τέλεια ευκαιρία για να ετοιμάσετε ένα πιάτο διαφορετικό… Vegan Burger Μανιταριού! Μία vegan επιλογή του Exclusive Menu του Ιασώ, που έχουν…

διάβασε περισσότερα
Ο χρυσός και τα οφέλη του στην υγεία όταν τρώγεται. Κάνει καλό σε αρθρίτιδα, ακμή, γήρανση cover image

Ο χρυσός και τα οφέλη του στην υγεία όταν τρώγεται. Κάνει καλό σε αρθρίτιδα, ακμή, γήρανση

Ο χρυσός, μαζί και με άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο «μέτωπο» της ιατρικής τεχνολογίας. Ενδεικτικά, ο…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας cover image

Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας

Στη Λάρισα παρουσιάστηκε το δεύτερο βιβλίο της σειράς «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»  τα οποία εκδίδεται υπό την επιστημονική διεύθυνση και επιμέλεια του Γιώργου…

διάβασε περισσότερα
PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα! cover image

PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα!

Το PreNat HUB είναι ένα διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+, που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας…

διάβασε περισσότερα
ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ cover image

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην εκπομπή “Θέλω την υγεία μου” και τη Σάσα Αποστολοπούλου, μιλάει ο κ. Κόκκαλης Θεόδωρος, Φαρμακοποιός / Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος για τις…

διάβασε περισσότερα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ cover image

ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, η επιστημονική ημερίδα για τον καρκίνο του προστάτη. Επαγγελματίες υγείας…

διάβασε περισσότερα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ cover image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Divani Palace της Λάρισας, το 7ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας, με τίτλο ” Στοματική υγεία και χαμόγελο…

διάβασε περισσότερα
7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ cover image

7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει το 7ο Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο “Ο άνθρωπος στο επίκεντρο”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο…

διάβασε περισσότερα
7ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας cover image

7ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας διοργανώνει στις 27,28 & 29 Ιανουαρίου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα, το 7ο Συνέδριό της  με τίτλο ” Στοματική υγεία και…

διάβασε περισσότερα
32o Ετήσιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Ενημέρωσης του Παιδιάτρου cover image

32o Ετήσιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Ενημέρωσης του Παιδιάτρου

Ο Τομέας Υγείας Παιδιού, Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Αρωγοί Πρόληψης και Θεραπείας Παιδικών νοσημάτων» σας…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ cover image

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ο Αλέξανδρος Νταφόπουλος είναι Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Παναγούλη 2 (1ος όροφος) στη Λάρισα. Υπηρεσίες/Θεραπείες…

διάβασε περισσότερα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ cover image

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η κα Πηνελόπη Αποστολοπούλου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με έδρα την Αθήνα και έχει το γραφείο της στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55.…

διάβασε περισσότερα
ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο κ. Δημήτριος Τζιράρκας είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με έδρα την Αττική στην οδό Θηβών 321, Αιγάλεω. Τηλ. 2105447525  Κιν. 6945555179  email:…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ) cover image

ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ)

Ο κ. Τσέτσος Νίκος είναι Ωτορινολαρυγγολόγος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Καραολή και Δημητρίου 149…

διάβασε περισσότερα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ cover image

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ! -Ψηφιακό κλινικό θερμόμετρο SC 28 flex με εύκαμπτο σημείο μέτρησης και συναγερμό πυρετού. -Χαρακτηριστικά SC 28 flex είναι…

διάβασε περισσότερα
Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση cover image

Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση

Η καθημερινότητα της της έντονα ξηρής, εύθραυστης επιδερμίδας με ατοπική προδιάθεση γίνεται εύκολη, ξανά. Συνδύασε απαλό καθαρισμό και επιλίπανση με το Atoprel…

διάβασε περισσότερα
SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE cover image

SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE

Παιδική οδοντόκρεμα, κατά της τερηδόνας, για τον καθημερινό καθαρισμό των δοντιών. Η σύνθεση της απαλή, και ασφαλή για τον στοματικό βλεννογόνο. Η…

διάβασε περισσότερα
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) cover image

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ. ΣΟΥΠΕΡ ΤΙΜΕΣ! Νέες προσφορές από την I.S MEDICARE – No1 στα ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad