Top ad
Top ad
Αυτισμός: Είναι δυνατόν να διαγνωσθεί προγεννητικά; article cover image

Αυτισμός: Είναι δυνατόν να διαγνωσθεί προγεννητικά;

18|05|2020

Πρόληψη    

Σήμερα, με τις ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της Μοριακής Γενετικής και της Ιατρικής του Εμβρύου είναι δυνατό κατά τη διάρκεια της κύησης να διαγνωσθεί ένας σημαντικός αριθμός γενετικών και ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου. Με τη βοήθεια νέων εξετάσεων, όπως είναι ο μοριακός καρυότυπος και η αλληλούχιση του εμβρυϊκού DNA, είναι δυνατό να διαγνωσθεί ένας μεγάλος αριθμός χρωμοσωματικών ανωμαλιών και γονιδιακών βλαβών που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών γενετικών νόσων, με ή χωρίς νοητική υστέρηση. Επίσης, η υπερηχογραφία είναι δυνατό να εντοπίσει βλάβες στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα άκρα και σε πολλά άλλα συστήματα του εμβρύου. Με τη στενή συνεργασία των εργαστηριακών και των κλινικών γενετιστών, καθώς και του ιατρού εξειδικευμένου στην Ιατρική Εμβρύου δίνεται η δυνατότητα στους γονείς, κατόπιν των κατάλληλων για την κάθε περίπτωση εξετάσεων, να αποφασίσουν για τη συνέχιση ή όχι της κύησης σε περίπτωση προβλήματος.

Ένα συχνό ερώτημα από τους μελλοντικούς γονείς είναι αν είναι δυνατό να προβλέψουμε τον αυτισμό προγεννητικά. Επειδή δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε με ένα «ναι» ή με ένα «όχι», παρακάτω θα αναπτυχθούν όσα γνωρίζουμε σήμερα σχετικά με το θέμα.

Τι είναι αυτισμός;
Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Πρόκειται για μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά. Όλες αυτές οι ενδείξεις αρχίζουν πριν το παιδί γίνει τριών ετών. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία κατατάσσουν τον αυτισμό ως μία «διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος». Πρωτεργάτες ερευνητές του αυτισμού υπήρξαν οι Χανς Άσπεργκερ και Λέο Κάνερ. Ο αυτισμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, γι’ αυτό τον λόγο ονομάζονται «διάχυτες». Οι δύο άλλες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD, Autism Spectrum Disorders) είναι το σύνδρομο Άσπεργκερ, στο οποίο δεν παρατηρείται καθυστέρηση στη γνωστική ανάπτυξη και τη γλώσσα, και η Εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης – Μη προσδιοριζόμενη (PDD-NOS), όπου δεν πληρούνται επαρκώς τα κριτήρια για τις άλλες δύο διαταραχές.

Ποια είναι η συχνότητα των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού ASD;
Επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η συχνότητα των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ASD είναι περίπου 1 στα 100 στον γενικό πληθυσμό, ενώ η αναλογία ανδρών – γυναικών είναι 4 προς 1.

Ποια είναι τα αίτια;
Oι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ASD αποτελούν πολυπαραγοντικά νοσήματα και είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών γενετικών και μη παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τους παθοφυσιολογικούς και νευροψυχολογικούς μηχανισμούς. Στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ASD εμπλέκονται διάφορες εγκεφαλικές δομές με τρόπο ο οποίος δεν έχει διασαφηνιστεί επαρκώς. Τα αγόρια τα οποία πάσχουν από ASD έχουν λιγότερους νευρώνες στις περιοχές του εγκεφάλου, που έχουν σημαντικό ρόλο στα συναισθήματα και στη μνήμη. Οι νευρώνες είναι τα εγκεφαλικά κύτταρα τα οποία ευθύνονται για τη δημιουργία και τη μεταφορά των ηλεκτρικών σημάτων στα οποία βασίζεται η λειτουργία του εγκεφάλου. Η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική ζωή, στη μνήμη και στην κοινωνικότητα και η οποία περιέχει τις εν λόγω λειτουργικές δομές των νευρώνων είναι η αμυγδαλή.

Γενετικοί παράγοντες
Υπάρχει ισχυρή γενετική βάση, αν και η γενετική είναι πολύπλοκη και είναι ασαφές κατά πόσον οι διαταραχές ASD εξηγούνται περισσότερο από σπάνιες γενετικές βλάβες ή από σπάνιους συνδυασμούς των κοινών γενετικών παραλλαγών.

Τα γονίδια τα οποία ευθύνονται για την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου είναι εκατοντάδες και διασκορπισμένα σε όλο το γονιδίωμα. Διαταραχή στη δομή ή στη λειτουργία τους έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές νευροαναπτυξιακές βλάβες, όπως νοητική υστέρηση ή διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ASD. Στη μεγαλύτερη μελέτη η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα Αμερικάνοι επιστήμονες ταυτοποίησαν 65 γονίδια, μεταλλάξεις των οποίων σχετίζονται με την εμφάνιση διαταραχών του φάσματος του αυτισμού ASD. Κάποια από αυτά τα γονίδια σχετίζονται με την ορθή δομή και τη λειτουργία των συνάψεων των νευρώνων στον εγκέφαλο, ενώ άλλα με τη χρωματίνη του DNA πρωτεϊνικού συμπλέγματος των χρωμοσωμάτων το οποίο καθορίζει πώς και πότε εκφράζονται τα γονίδια. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η απώλεια ή η περίσσεια έξι «υψηλού κινδύνου» χρωμοσωματικών περιοχών (1q21.1, 3q29, 7q11.23, 16p11.2, 15q11.2-13 και 22q11.2), η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πολλά γονίδια, είναι δυνατό να οδηγήσει σε κάποια διαταραχή αυτισμού ASD. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτές οι μεταλλάξεις και αλλαγές στο γενετικό υλικό συντελούνται κυρίως κατά τη γαμετογένεση, δηλαδή κατά τη δημιουργία ωαρίων και σπερματοζωαρίων, και φυσικά κληρονομούνται στο έμβρυο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν στο γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων των γονέων, αλλά συμβαίνουν στους γαμέτες και είναι γνωστές ως μεταλλάξεις de novo (νέες).

Με την εξέταση του μοριακού καρυότυπου (χρωμοσωματική ανάλυση με μικροσυστοιχίες), η οποία εφαρμόζεται σήμερα στα εργαστήριά μας για τη διάγνωση χρωμοσωματικών ανισοζυγιών, κατόπιν λήψης χοριακών λαχνών ή αμνιακού υγρού, ανιχνεύονται απώλειες ή περίσσεια χρωμοσωματικού υλικού. Συνεπώς, οι παραπάνω «υψηλού κινδύνου» για διαταραχές ASD χρωμοσωματικές περιοχές είναι δυνατό να διαγνωσθούν προγεννητικά. Όσον αφορά τις μεταλλάξεις των γονιδίων τα οποία αναφέρονται παραπάνω, είναι πιθανό στο άμεσο μέλλον να καθιερωθεί ο έλεγχός τους προγεννητικά με τη βοήθεια των νέων μεθοδολογιών αλληλούχισης του DNA του εμβρύου.

Επιγενετικοί παράγοντες
Επιγενετικές είναι οι κληρονομήσιμες αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους. Η έκθεση σε τοξικά μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου, του νικελίου, του χρωμίου και του μεθυλο-υδραργύρου, έχει συνδεθεί με παρεκκλίνουσες αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA και τροποποιήσεις της ιστόνης. Χημικά τα οποία προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και τοξικές για το αναπαραγωγικό σύστημα ουσίες (δισφαινόλη Α, διοξίνη, διαιθυλοστιλβεστρόλη, επίμονοι οργανικοί ρύποι, παρασιτοκτόνα) και χημικά στο πόσιμο νερό είναι, επίσης, μερικές άλλες χημικές ουσίες των οποίων η σχέση τους με επιγενετικές αλλαγές έχει διερευνηθεί σε πειραματικές και εργαστηριακές μελέτες, αλλά και σε μελέτες σε ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι επιγενετικές αλλαγές οι οποίες παρατηρούνται έπειτα από έκθεση σε τοξικές ουσίες βρίσκονται στην αιτιολογική αλυσίδα μεταξύ έκθεσης και νοσήματος. Είναι πιθανόν οι αλλαγές στο επιγονιδίωμα να θέτουν τα εκτεθειμένα άτομα επιρρεπή στην ανάπτυξη του νοσήματος. Υπάρχουν αναφορές χημικών ουσιών οι οποίες έχουν προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες, οι οποίες μεταδίδονται από γενεά σε γενεά και η μετάδοση επιγενετικών αλλαγών έχει προταθεί ως δυνητικά ενδιάμεσο στάδιο.

Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς χημικούς παράγοντες κατά την προγεννητική και πρώιμη παιδική ηλικία σε κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης έχει βρεθεί ότι προκαλεί επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες, στη συνέχεια, ενδεχομένως να προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία στην ενήλικη ζωή. Επειδή διαταραχές ASD παρουσιάζονται σε άτομα τα οποία πάσχουν από γνωστά γενετικά σύνδρομα, όπως το Rett και το εύθραυστο Χ, όπου είναι διαπιστωμένες οι επιγενετικές μεταβολές, συμπεραίνεται ότι επιγενετικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα ποσοστό πασχόντων από ASD.

Οφείλονται σε κληρονομούμενους παράγοντες οι διαταραχές ASD;
Έχει υπολογισθεί ότι σε περίπου 60% των ατόμων με ASD οι γενετικοί παράγοντες είναι κληρονομούμενοι, ενώ σε περίπου 15%-25% πρόκειται για νέες μεταλλάξεις γονιδίων ή χρωμοσωματικών αλλοιώσεων. όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Σχήμα 1). Στην πρώτη περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι γονείς του πάσχοντος πάσχουν και αυτοί. Ο κάθε γονιός κληρονομεί όμως στα παιδιά του μεταλλάξεις και γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες, τα οποία σε συνδυασμό με αυτά του άλλου γονέα έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της διαταραχής. Από μελέτες διδύμων έχει προκύψει ότι υπάρχει ισχυρό κληρονομικό στοιχείο όσον αφορά τις διαταραχές ASD. Στα μονοζυγωτικά δίδυμα, τα οποία έχουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό, όταν ένα από τα δίδυμα έχει ASD, υπάρχει 45% πιθανότητα να έχει και το άλλο, ενώ για τα διζυγωτικά δίδυμα η πιθανότητα είναι 16%. Μελέτες σε οικογένειες με παιδιά με ASD έχουν δείξει ότι η πιθανότητα απόκτησης και άλλου παιδιού είναι αυξημένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Οι μελέτες αυτές δεν δίνουν όμως στοιχεία για τα εμπλεκόμενα γονίδια ή για τον αριθμό ή τη συχνότητα των παραλλαγών τους. Έχει υπολογισθεί ότι σε 3% των πασχόντων από ASD οι μεταλλάξεις έχουν κληρονομηθεί από τους υγιείς γονείς, οι οποίοι είναι και οι δύο φορείς της ίδιας μετάλλαξης σε κάποιο γονίδιο υπεύθυνο για την εμφάνιση ASD. Συνεπώς, στο μέλλον με τις νέες μεθόδους σάρωσης του γονιδιώματος του ατόμου θα είναι δυνατό να γνωρίζουν οι γονείς ότι φέρουν τέτοιες «παθογόνες» μεταλλάξεις.

Γιατί οι διαταραχές ASD είναι συχνότερες στα αγόρια;
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι διαταραχές ΑSD είναι τέσσερις φορές συχνότερες στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια. Οι λόγοι παραμένουν άγνωστοι, αλλά υπό διερεύνηση είναι παράγοντες όπως η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα και οι πιθανές επιδράσεις τους κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Η επίδραση του περιβάλλοντος στις διαταραχές ASD
Είναι κοινή αποδοχή ότι οι διαταραχές ASD είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γονιδίων και του περιβάλλοντος. Έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί μη γενετικοί παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατό να επηρεάσουν την ανάπτυξη διαταραχών ASD σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Περιλαμβάνουν διάφορες τροφές, τον μητρικό διαβήτη και το στρες κατά την εγκυμοσύνη, την ηλικία των γονέων, φάρμακα, έλλειψη σε ψευδάργυρο, εντομοκτόνα και λοιμώξεις. Θεωρείται ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου διαταράσσουν τη λειτουργία και την έκφραση των γονιδίων των αναπτυσσόμενων νευρώνων. Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση διαταραχών ASD έχουν παράγοντες όπως φάρμακα, εντομοκτόνα και άλλες ουσίες που μπλοκάρουν ή μιμούνται ορμόνες. Επίσης, έχουν ενοχοποιηθεί λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και το οξειδωτικό στρες. Για τα εμβόλια δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, παρόλο που γίνονται υποθέσεις.

Προγεννητική διάγνωση των διαταραχών ASD
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ότι σήμερα είναι δυνατό να διαγνώσουμε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό εμβρύων τα οποία είναι πιθανό να αναπτύξουν διαταραχές ASD. Aφορά κυρίως τις περιπτώσεις όπου υπάρχει χρωμοσωματική ανωμαλία, η οποία διαγιγνώσκεται με τον μοριακό καρυότυπο, και περιλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις και άλλες σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες και νοητική υστέρηση. Επίσης, σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού με τα σύνδρομα Rett και ευθραύστου Χ, στα οποία συνυπάρχει ASD, είναι δυνατή η μοριακή προγεννητική διάγνωση. Συνιστάται οι οικογένειες με πάσχον ASD άτομο να συμβουλεύονται τους γενετιστές, προκειμένου να ενημερωθούν για τον κίνδυνο απόκτησης και άλλου παιδιού με τη διαταραχή. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι διαταραχές ASD αποτελούν μία εξαιρετικά ετερογενή ομάδα καταστάσεων, όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Δεν υπάρχει σήμερα καμία εργαστηριακή ή υπερηχογραφική απεικονιστική εξέταση η οποία είναι δυνατό να προβλέψει τις διαταραχές ASD στο έμβρυο.

Βούλα Βελισσαρίου B.Sc, Ph.D
Κυτταρογενετίστρια

ΠΗΓΗ

Share

Σχόλια

Εγγραφή
Ειδοποίησέ με για
guest
0 Σχόλια
Σχόλια γραμμής
Δες όλα τα σχόλια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS cover image

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS

Μια μακρά και γενναία πορεία που συνεχίζεται Έχουν συμπληρωθεί 43 χρόνια από την πρώτη επιστημονική ανακοίνωση μιας νέας λοίμωξης, η οποία επισήμως…

διάβασε περισσότερα
Πώς να διαλέξετε εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά σας cover image

Πώς να διαλέξετε εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά σας

Γράφει ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος, Παιδαγωγός Οι εξωσχολικές δραστηριότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στη σωματική και τη ψυχολογική υγεία των παιδιών καθώς και στη…

διάβασε περισσότερα
Παιδί και πυρετός cover image

Παιδί και πυρετός

Έχει το παιδί σας πυρετό; Τι πρέπει να προσέξετε; Πυρετικοί σπασμοί. Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε; Ο πυρετός από μόνος του δεν…

διάβασε περισσότερα
Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Μύθοι και πραγματικότητα cover image

Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Μύθοι και πραγματικότητα

Στην εκπομπή 60΄Θέμα Υγείας μας για τις “Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Μύθοι και πραγματικότητα μας ενημερώνει ο Γεώργιος Μπούτσικος MD, PhD, FRCS,…

διάβασε περισσότερα
Εβδομαδιαία Διατροφή για Θηλασμό cover image

Εβδομαδιαία Διατροφή για Θηλασμό

Γράφει ο Γιώργος Λάντις, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος. Η γαλουχία, ευρύτερα γνωστή ως θηλασμός, είναι ακόμα μία μοναδική περίοδος της γυναίκας. Κατ’…

διάβασε περισσότερα
Καφές & Γονιμότητα cover image

Καφές & Γονιμότητα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) συστήνει στις γυναίκες που επιθυμούν να συλλάβουν, καθώς και στις έγκυες γυναίκες, να…

διάβασε περισσότερα
Βιταμίνη D: Τροφές που Mπορούν να Eνισχύσουν τον Oργανισμό cover image

Βιταμίνη D: Τροφές που Mπορούν να Eνισχύσουν τον Oργανισμό

Η βιταμίνη D, ίσως η διασημότερη των βιταμινών της τελευταίας εικοσαετίας, είναι γνωστή για τον κεντρικό της ρόλο στην υγεία των οστών, καθώς αποτελεί…

διάβασε περισσότερα
Μεσογειακή διατροφή: Ακολουθήστε το εβδομαδιαίο πλάνο του Χάρβαρντ cover image

Μεσογειακή διατροφή: Ακολουθήστε το εβδομαδιαίο πλάνο του Χάρβαρντ

Θέλετε να ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή αλλά δεν ξέρετε ποια; Ακολουθήστε τον 7ημερο οδηγό του Χάρβαρντ που στηρίζεται στην εξαιρετικά ωφέλιμη μεσογειακή.…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Έρευνα ΑΧΕΠΑ για την ψυχολογική κατάσταση των επιζώντων από το δυστύχημα στα Τέμπη cover image

Έρευνα ΑΧΕΠΑ για την ψυχολογική κατάσταση των επιζώντων από το δυστύχημα στα Τέμπη

Εφιάλτες στον ύπνο τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας με τα μάτια ανοιχτά, βιώνουν μεταξύ πολλών ακόμη ψυχικών προβλημάτων κάποιοι…

διάβασε περισσότερα
Εκπαιδευτική ομιλία αναισθησιολόγων ΜΕΘ στο  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας cover image

Εκπαιδευτική ομιλία αναισθησιολόγων ΜΕΘ στο  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει  τις καθιερωμένες επιστημονικές διαλέξεις στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2023-2024, που  πραγματοποιούνται υβριδικά με ομιλητές καταξιωμένους επιστήμονες, συνεργάτες…

διάβασε περισσότερα
Το Εντερικό μικροβίωμα στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας cover image

Το Εντερικό μικροβίωμα στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Επιστημονική Εκδήλωση για το μικροβίωμα του εντέρου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη γαστρεντερολόγο, Ροξάνα Αγκαρίτσι, τον βραβευμένο…

διάβασε περισσότερα
Νοσοκομεία: 48ωρη πανελλαδική απεργία Τετάρτη και Πέμπτη cover image

Νοσοκομεία: 48ωρη πανελλαδική απεργία Τετάρτη και Πέμπτη

Σε προκήρυξη 48ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, προχώρησε η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Πανελλαδική στάση εργασίας για την Πέμπτη…

διάβασε περισσότερα
2ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο cover image

2ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο

Το 2ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο,  θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στη Βιόπολη, στο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής, στις 7-9 Δεκεμβρίου 2023. «Άνοιγμα στην…

διάβασε περισσότερα
Επιτυχημένο το 2ο σεμινάριο με θέμα: «Μαιευτική Αιμορραγία Διεισδυτικός Πλακούντας: Διαχείριση και Αντιμετώπιση Βήμα-Βήμα» cover image

Επιτυχημένο το 2ο σεμινάριο με θέμα: «Μαιευτική Αιμορραγία Διεισδυτικός Πλακούντας: Διαχείριση και Αντιμετώπιση Βήμα-Βήμα»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο σεμινάριο με θέμα: «Μαιευτική Αιμορραγία Διεισδυτικός Πλακούντας: Διαχείριση και Αντιμετώπιση Βήμα-Βήμα», το Σάββατο, 18/11/23, στην Αίθουσα…

διάβασε περισσότερα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ – Εμβρυική ανάπτυξη & Doppler cover image

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ – Εμβρυική ανάπτυξη & Doppler

Η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των μαιευτήρων γυναικολόγων αλλά και συναδέλφων συναφών ειδικοτήτων, έχει καθιερώσει τη…

διάβασε περισσότερα
22o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής cover image

22o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής

Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, από 1 έως 3…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ cover image

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Ο Σωτήριος Κακάβας είναι Πνευμονολόγος και διατηρεί το ιατρείο του στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 9 στην πόλη της Αθήνας. Τηλ. 2114222628  |  κιν.…

διάβασε περισσότερα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΒΕΡΩΝΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ cover image

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΒΕΡΩΝΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ο Γεώργιος Δ. Σβερώνης είναι Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και διατηρεί το ιατρείο του στην πόλη της Καρδίτσας στην οδό Κολοκοτρώνη 10 στον…

διάβασε περισσότερα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ cover image

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Ο Απόστολος Θ. Δήμος είναι Καρδιολόγος και διατηρεί το ιατρείο του στην οδό Ασκληπιού 38, στην πόλη της  Λάρισας. Τηλ. 2413026193  | …

διάβασε περισσότερα
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΗ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ cover image

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΛΗ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Η Νικολέτα Μεταλλούλη είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και διατηρεί το γραφείο της στην οδό Χατζημιχάλη 63 στη Λάρισα. Τηλ. 2413019083  | κιν.6946920068 …

διάβασε περισσότερα
Ενυδατικό γαλάκτωμα Baby Hydra Milk cover image

Ενυδατικό γαλάκτωμα Baby Hydra Milk

Μετά από ένα ονειρεμένο μπανάκι, σειρά έχει η χαλάρωση. Το ενυδατικό γαλάκτωμα Baby Hydra Milk, ιδανικό για το μασαζάκι του βρέφους, περιποιείται…

διάβασε περισσότερα
AC-NORM: Καθαριστικά προσώπου για λιπαρό με τάση ακμής δέρμα cover image

AC-NORM: Καθαριστικά προσώπου για λιπαρό με τάση ακμής δέρμα

Έχουν έτοιμη τη συμβουλή; Έχεις έτοιμη την απάντηση: «ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΡΩΤΗΣΕ;» Θα σου συμβαίνει συχνά. Φίλοι, κολλητοί, συγγενείς γνωστοί… όλοι έχουν να…

διάβασε περισσότερα
Frezyderm Ac-Norm cover image

Frezyderm Ac-Norm

Για τον καθημερινό καθαρισμό του λιπαρού με τάση ακμής δέρμα, αφαίρεση ρύπων και μακιγιάζ, Ac-Norm Active Cleanser σε μορφή τζελ. To απαλό…

διάβασε περισσότερα
Ραγάδες Εγκυμοσύνης: Πώς να τις Προλάβετε cover image

Ραγάδες Εγκυμοσύνης: Πώς να τις Προλάβετε

Όποιο κι αν είναι το φύλο του, εσύ παραμένεις η πιο ευτυχισμένη μαμά. Όπως “παραμένει” χωρίς ραγάδες, η όψη της επιδερμίδας σου!…

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad