ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ

Βιογραφικό – Dr.Παπακρίβου Ελένη MD, PhD ΣΠΟΥΔΕΣ •       Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας •       Μεταπτυχιακό στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας •       Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Τμήμα Επιστημών Υγείας,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) •       Κάτοχος ATLS (Advanced Trauma Life Support). •       Κάτοχος APLS (Advanced … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ.