Top ad
Top ad
Η ψηφιακή καρδιολογία στην πανδημία του COVID-19 article cover image

Η ψηφιακή καρδιολογία στην πανδημία του COVID-19

18|04|2020

Το Δεκέμβριο του 2019 έγινε αναφορά στην πόλη Wuhan της Κίνας για ορισμένα περιστατικά πνευμονίας αδιευκρίνιστης αιτιολογίας [1]. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι τα περιστατικά αυτά έμελλε να αποτελέσουν την αφετηρία για την πανδημία του ιού της οικογένειας των κοροναϊών COVID-19 [2]. Προς το παρόν, το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή τους τον διατρέχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και εκείνα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Η θνητότητα των ασθενών με συνυπάρχοντα καρδιαγγειακά νοσήματα αγγίζει το 10% σε σειρές ασθενών στην Κίνα [1,3,4]. Εκτός από την χειρότερη πρόγνωση, τα άτομα αυτά έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από τον ιό. Αυτή τη στιγμή, η πιο αποτελεσματική τακτική αντιμετώπισης της νόσου του COVID-19 φαίνεται να είναι η πρόληψη εξάπλωσής της. Οι ασθενείς αναγκάζονται να μένουν στο σπίτι προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να εκτεθούν στον ιό. Τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων αλλά και στα ιδιωτικά ιατρεία έχουν πλέον αναβληθεί. Η ανάγκη εύρεσης μιας λύσης για εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τις υγειονομικές αρχές κρίνεται κάθε άλλο παρά επιτακτική τόσο για την ατομική όσο και για τη δημόσια υγεία [5].

Η λύση της ψηφιακής τεχνολογίας

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί αυτή τη στιγμή το μόνο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο απομακρυσμένης παρακολούθησης των ασθενών με χρόνια καρδιολογικά νοσήματα. Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται εν συντομία ψηφιακές λύσεις για την καρδιακή ανεπάρκεια, την αρτηριακή υπέρταση και την κολπική μαρμαρυγή.

Ψηφιακές παρεμβάσεις στην κολπική μαρμαρυγή

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ψηφιακών παρεμβάσεων στην κολπική μαρμαρυγή αποτελούν οι λειτουργίες ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής που είναι ενσωματωμένες στα wearables της Apple και Huawei [6,7]. Σε μελέτες που διερεύνησαν τη χρησιμότητά τους, η χρήση της τεχνολογίας της παλμικής φωτοπληθυσμογραφίας μέσω smartwatch ανίχνευσε με αρκετά υψηλό ποσοστό ακριβείας συμβάντα κολπικής μαρμαρυγής [7]. Ένα είδος παλμικής φωτοπληθυσμογραφίας επιτρέπει την καταγραφή του παλμού μέσω της κάμερας του κινητού. Πράγματι, εφαρμογές όπως η Heartbeat preventicus έχουν λάβει πιστοποίηση ISO για την ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω της κάμερας του τηλεφώνου [8]. Όμως πρέπει να τονίζεται στους ασθενείς, ότι πολλές εφαρμογές που ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν αυτή τη λειτουργία, δεν διαθέτουν αρκούντως εξελιγμένους αλγορίθμους, με αποτέλεσμα αναξιόπιστη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, είναι σώφρoν η λειτουργία της εφαρμογής να αντιπαραβάλλεται με χρήση των συμβατικών συσκευών, ενώ πρέπει να προτιμώνται εφαρμογές δοκιμασμένες στα πλαίσια κλινικών δοκιμών.

Πέραν της παλμικής φωτοπληθυσμογραφίας, ορισμένα smartwatch, όπως το Apple Watch 4, έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτροκαρδιογραφήματος μιας απαγωγής, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναγνώριση άρρυθμου καρδιακού ρυθμού. Μονοπολικό ηλεκτροκαρδιογράφημα για την ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με άλλα gadget τα οποία συνδέονται απευθείας στο κινητό με τεχνολογία bluetooth και μεταφέρουν στην αντίστοιχη εφαρμογή το ηλεκτροκαρδιογράφημα [9]. Όσον αφορά τις mHealth εφαρμογές για τη συνολική διαχείριση της φροντίδας της κολπικής μαρμαρυγής, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει εκδώσει τη δική της εφαρμογή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. Πιο συγκεκριμένα οι ασθενείς μέσω της εφαρμογής My AF app μπορούν να ενημερώνονται γύρω από τη νόσο τους και τη θεραπεία που τους χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση της. Από την άλλη πλευρά, οι ιατροί μέσω της εφαρμογής AF Manager έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα σκορ για να διαχειριστούν καλύτερα τα περιστατικά τους [10].

Ψηφιακές παρεμβάσεις στην καρδιακή ανεπάρκεια

Στην καρδιακή ανεπάρκεια η προσπάθεια της ψηφιακής καρδιολογίας έχει εστιαστεί κυρίως στην ανάπτυξη mHealth παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της αυτοφροντίδας των ασθενών και την πρωϊμοτερη ανίχνευση απορρυθμίσεων [11]. Το γεγονός πως πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών έχει στη διάθεση του smartphone καθιστά τις mHealth παρεμβάσεις μονόδρομο όσον αφορά την παρακολούθηση των ασθενών από απόσταση στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω τηλεϊατρικής. Οι περισσότερες εφαρμογές που έχουν αποδείξει βελτίωση της ποιότητας της αυτοφροντίδας και της ποιότητας ζωής των ασθενών περιέχουν ημερολόγια αρτηριακής πίεσης και σωματικού βάρους με αλγορίθμους προειδοποίησης, υπενθυμίσεις φαρμάκων και ενημερωτικές πληροφορίες γύρω από τη νόσο [12,13]. Πλατφόρμες τηλεϊατρικής με συνεχή μεταφορά δεδομένων μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας αποτελούν ιδανικό τρόπο παρακολούθησης των ασθενών από απόσταση [14], ειδικά όταν αυτές παύουν να γίνονται συμπλήρωμα της ιατρικής πράξης αλλά καλούνται να την αντικαταστήσουν, λόγω της απόλυτης ανάγκης οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια να διατηρήσουν τις εξωτερικές επαφές τους στο απολύτως ελάχιστο.

Ψηφιακές παρεμβάσεις στην αρτηριακή υπέρταση

Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών για την αυτοδιαχείριση της υπέρτασης διευκολύνει τους ασθενείς να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη νόσο. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εφαρμογές οι οποίες περιέχουν διάφορα χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως ημερολόγιο καταγραφής πίεσης και υπενθυμίσεις για τη φαρμακευτική αγωγή. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές επιτρέπουν την εύκολη αποστολή των μετρήσεων πίεσης στον ιατρό μέσω των συμβατικών ψηφιακών οδών (Email, WhatsApp, Viber etc.). Όσον αφορά τη δυνατότητα μέτρησης της πίεσης χωρίς περιχειρίδα, η οποία διαφημίζεται από ορισμένες αναξιόπιστες εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές, οφείλεται να καθίσταται ξεκάθαρο στους ασθενείς ότι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μόνο με τη χρήση της συσκευής smartphone είναι απολύτως αδύνατη επί του παρόντος. Πράγματι, έχουν αναπτυχθεί μη-επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης της πίεσης χωρίς περιχειρίδα, όμως αυτές απαιτούν τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων wearables (όπως πχ. έξυπνων ρολογιών) ή και μεγαλύτερων συσκευών. Στους ιατρούς που παρακολουθούν ασθενείς που εφοδιάζονται με τέτοιου είδους συσκευές προτείνεται να εξοικειωθούν με τη λειτουργία τους διαβάζοντας το εγχειρίδιο χρήσης ή παραπλήσιες διαδικτυακές πηγές του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση ζητήσουν από τον ιατρό τους να υποδείξει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή για την αυτοδιαχείριση της νόσου, ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές “Cardio Journal blood pressure” της MDHELPER για κινητά Android, και η “Blood Pressure” της “Evolve Medical Systems” για iOS, χάριν στην ευκολία χρήσης και τα απλά Αγγλικά, τα οποία ίσως αποτελέσουν φραγμό χρήσης τους [15]. Δυστυχώς, δεν υπάρχει επί του παρόντος κάποια εφαρμογή στην Ελληνική γλώσσα.

Επιμέλεια:

Β. Βασιλικός, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Ταμίας ΕΚΕ

Κ. Μπακογιάννης, Εκπρόσωπος Ειδικευομένων ΕΚΕ

ΠΗΓΗ

Share

Σχόλια

Εγγραφή
Ειδοποίησέ με για
guest
0 Σχόλια
Σχόλια γραμμής
Δες όλα τα σχόλια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο πριν εμφανιστεί; cover image

Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο πριν εμφανιστεί;

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας, ο οποίος είναι διεθνώς αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου. Και (δευτερογενής) πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρώιμη ανίχνευση της νόσου που…

διάβασε περισσότερα
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ: πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω; cover image

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ: πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω;

Αγαπητοί γονείς, κάποιοι έχετε ήδη πάρει του βαθμούς του τριμήνου των παιδιών δημοτικού ενώ σε λίγες ημέρες θα πάρουν τους βαθμούς του…

διάβασε περισσότερα
Κατάθλιψη : Λιγότερο βλαβερή για τα αγόρια η πολύωρη χρήση videogames cover image

Κατάθλιψη : Λιγότερο βλαβερή για τα αγόρια η πολύωρη χρήση videogames

Τα αγόρια που παίζουν συχνά βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των 11 ετών, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη μετά από τρία χρόνια, δείχνει…

διάβασε περισσότερα
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού cover image

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

Τί είναι & πού οφείλονται; Oι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού οφείλονται κυρίως σε διάφορους ιούς, όπως ρινοϊοί, κορονοϊοί, ιοί γρίπης α και…

διάβασε περισσότερα
4 Φεβρουαρίου : Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου!! cover image

4 Φεβρουαρίου : Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου!!

Γράφει η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Ελένη Καλαμάτα. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου συνεχώς αυξάνεται και υπολογίζεται πως έως το 2030 θα καταγράφονται…

διάβασε περισσότερα
Το θυμάρι και οι ιδιότητές του cover image

Το θυμάρι και οι ιδιότητές του

Το θυμάρι είναι αειθαλής, ποώδης θάμνος και ανήκει στα αρωματικά φυτά και στα βότανα. Θάμνος μικρού ύψους (έως 30 εκατοστά), με όρθιους βλαστούς,…

διάβασε περισσότερα
Κουρέτας: Το μυστικό στο ξεπίκρισμα της ελιάς – Οι πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες cover image

Κουρέτας: Το μυστικό στο ξεπίκρισμα της ελιάς – Οι πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες

Τη σημασία των  αντιοξειδωτικων  ουσιών που κρύβονται στο ξεπίκρισμα της ελιάς επισημαίνει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σε ανάρτησή…

διάβασε περισσότερα
ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ cover image

ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μπορεί το πρωινό ξύπνημα να είναι δύσκολο και για εσάς και για τα παιδιά σας και ο χρόνος προετοιμασίας να είναι ελάχιστος,…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Η Embryolab Academy στο 2022 cover image

Η Embryolab Academy στο 2022

Αλεξία Χατζηπαρασίδου  MSc. PMI-RMP, Sr. Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας, Διευθύντρια Embryolab Academy, Συνιδρύτρια Embryolab.  Το 2013 ξεκίνησε η δράση της Embryolab Academy με…

διάβασε περισσότερα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ” cover image

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ”

Την Κυριακή στις εγκαταστάσεις της Γενικής Κλινικής “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ” στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για το προσωπικό “Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση…

διάβασε περισσότερα
Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας cover image

Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας

Στη Λάρισα παρουσιάστηκε το δεύτερο βιβλίο της σειράς «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»  τα οποία εκδίδεται υπό την επιστημονική διεύθυνση και επιμέλεια του Γιώργου…

διάβασε περισσότερα
PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα! cover image

PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα!

Το PreNat HUB είναι ένα διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+, που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας…

διάβασε περισσότερα
Χθες η έναρξη του “Αιματολογικού Διήμερου Κεντρικής Ελλάδος” cover image

Χθες η έναρξη του “Αιματολογικού Διήμερου Κεντρικής Ελλάδος”

Ξεκίνησε χθες στη Λάρισα και θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ το Αιματολογικό Διήμερο Κεντρικής Ελλάδος με τίτλο, “Αναδυόμενες Θεραπευτικές επιλογές στην Αιματολογία…

διάβασε περισσότερα
Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές cover image

Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο:“Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές”, θα λάβει χώρα το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στις…

διάβασε περισσότερα
17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας cover image

17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic,…

διάβασε περισσότερα
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ cover image

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη Λάρισα διεξάγεται το Αιματολογικό Διήμερο Κεντρικής Ελλάδος. Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής: «Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ cover image

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ο Αλέξανδρος Νταφόπουλος είναι Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Παναγούλη 2 (1ος όροφος) στη Λάρισα. Υπηρεσίες/Θεραπείες…

διάβασε περισσότερα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ cover image

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η κα Πηνελόπη Αποστολοπούλου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με έδρα την Αθήνα και έχει το γραφείο της στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55.…

διάβασε περισσότερα
ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο κ. Δημήτριος Τζιράρκας είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με έδρα την Αττική στην οδό Θηβών 321, Αιγάλεω. Τηλ. 2105447525  Κιν. 6945555179  email:…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ) cover image

ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ)

Ο κ. Τσέτσος Νίκος είναι Ωτορινολαρυγγολόγος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Καραολή και Δημητρίου 149…

διάβασε περισσότερα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ cover image

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ! -Ψηφιακό κλινικό θερμόμετρο SC 28 flex με εύκαμπτο σημείο μέτρησης και συναγερμό πυρετού. -Χαρακτηριστικά SC 28 flex είναι…

διάβασε περισσότερα
Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση cover image

Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση

Η καθημερινότητα της της έντονα ξηρής, εύθραυστης επιδερμίδας με ατοπική προδιάθεση γίνεται εύκολη, ξανά. Συνδύασε απαλό καθαρισμό και επιλίπανση με το Atoprel…

διάβασε περισσότερα
SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE cover image

SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE

Παιδική οδοντόκρεμα, κατά της τερηδόνας, για τον καθημερινό καθαρισμό των δοντιών. Η σύνθεση της απαλή, και ασφαλή για τον στοματικό βλεννογόνο. Η…

διάβασε περισσότερα
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ  (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) cover image

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ. ΣΟΥΠΕΡ ΤΙΜΕΣ! Νέες προσφορές από την I.S MEDICARE – No1 στα ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad