Top ad
Top ad
Σπαστικότητα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται; article cover image

Σπαστικότητα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται;

26|03|2020

Γράφτηκε από  Βασίλειος Α. Ζέρρης, Αντιγόνη Παπαβασιλείου

 

Καθ. Βασίλειος Α. Ζέρρης, MD, MPH, MSc, FAANS,
Νευροχειρουργός,
Διευθυντής Παιδονευροχειρουργικού
Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
Αντιγόνη Παπαβασιλείου, MD, PhD, FAAP,
Παιδονευρολόγος,
Υπεύθυνη Νευρολογικού
Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

Τι είναι η Σπαστικότητα;

Ορίζεται επιστημονικά ως αυξημένη αντίσταση σε μια κίνηση η οποία επιβάλλεται έξωθεν και αυξάνεται με την ταχύτητα της κίνησης. Συνδυάζεται με αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά και κλώνο.

Οι μύες έχουν μια φυσιολογική αντίσταση στην παθητική κίνηση. Αυτό ονομάζεται μυϊκός τόνος. Σπαστικότητα είναι η αύξηση αυτού του φυσιολογικού μυϊκού τόνου.

Η σπαστικότητα εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης δηλαδή όσο πιο γρήγορη είναι η παθητική κίνηση τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του μυός.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η σπαστικότητα δημιουργεί μια αντίσταση στην παθητική κίνηση η οποία αυξάνεται καθώς η απόπειρα για έκταση του μυός αυξάνεται. Επομένως, γίνεται αντιληπτή σαν μια απώλεια του ελαστικού τμήματος του μυός.

Ο αυξημένος μυϊκός τόνος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου του κορμού και τη δυσκολία στην ενεργό κίνηση των μελών.

Που οφείλεται η Σπαστικότητα;

Η σπαστικότητα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε άτομα με βλάβες ή διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ως κλινικό εύρημα δηλώνει βλάβη ή διαταραχή στα τμήματα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού τα οποία ελέγχουν την εκούσια κινητικότητα.

Η σπαστικότητα μπορεί να είναι εγκεφαλικής προελεύσεως (εγκεφαλική παράλυση, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.ά.) ή να είναι νωτιαίας προελεύσεως (τραυματική βλάβη του νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση κ.α).

Η παθογένεση της σπαστικότητας αποδίδεται στην αύξηση της διεγερσιμότητας των κατωτέρων κινητικών νευρώνων. Αυτό φαίνεται ως αύξηση των τενοντίων αντανακλαστικών κατά την κλινική εξέταση. Αυτό αποδίδεται σε μία μεταβολή στην ισορροπία των διεγερτικών και των ανασταλτικών ερεθισμάτων στους κινητικούς νευρώνες. Συγκεκριμένα, όταν τα ανασταλτικά ερεθίσματα μειώνονται τότε οι ενδιάμεσοι νευρώνες στέλνουν νευρικές ώσεις στους κατώτερους κινητικούς νευρώνες οι οποίοι γίνονται υπερεργικοί.

Η σπαστικότητα συνήθως συνοδεύεται και από άλλα σημεία κεντρικής κινητικής διαταραχής όπως, μυϊκή αδυναμία, έλλειψη συντονισμού, διαταραχή του εκλεκτικού ελέγχου των κινήσεων, εύκολη κόπωση κ.ά.

Μολονότι η σπαστικότητα εγκεφαλικής προελεύσεως και αυτή λόγω νωτιαίας βλάβης μοιράζονται πολλά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, η σπαστικότητα νωτιαίας προελεύσεως κυριαρχείται από συσπάσεις σε κάμψη οι οποίες είτε είναι αυθόρμητες είτε προκαλούνται από εξωγενή ή ενδογενή ερεθίσματα. Τα φαινόμενα αυτά, ωστόσο, είναι ασυνήθη στην σπαστικότητα εγκεφαλικής προελεύσεως.

Οι συνέπειες της Σπαστικότητας

Η σπαστικότητα δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση.

Όταν ο μυϊκός τόνος αυξάνεται οι μύες γίνονται σκληροί και δύσκαμπτοι και δεν αναπτύσσονται τα φυσιολογικά σχήματα της κίνησης. Αντιθέτως το παιδί δείχνει παθολογικά ή αντιρροπιστικά σχήματα κίνησης. Αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη φυσιολογικής βάδισης αλλά και τη διατήρηση φυσιολογικής στάσης. Η παθολογική στάση στο κάθισμα και στην ορθοστάτηση προκαλεί την εμφάνιση συγκάψεων που τελικώς οδηγούν σε παραμορφώσεις, κατακλίσεις και πόνο.

Η αύξηση του μυϊκού τόνου δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στον ασθενή. Για παράδειγμα, για το μη περιπατητικό παιδί, το κάθισμα είναι δύσκολο όταν υπάρχει αυξημένος τόνος στους προσαγωγούς και στους οπίσθιους μηριαίους. Το παιδί γλιστράει από την αναπηρική καρέκλα και δεν μπορεί να κάτσει σωστά. Δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσα και έξω από το κρεβάτι από την αναπηρική πολυθρόνα ή από την μπανιέρα. Η υγιεινή του και το ντύσιμό του απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια. Η περαιτέρω απώλεια της λειτουργικότητας έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς και οι φροντιστές να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού τους.

Το περιπατητικό παιδί έχει δυσκολία να ξεκινήσει την κίνησή του, δεν μπορεί να φορέσει τους νάρθηκές του και η κίνησή του ενεργειακά γίνεται πολύ δύσκολη καθώς καταναλώνει πολλή ενέργεια για να κινήσει τους μύες του. Η σπαστικότητα επηρεάζει την αύξηση των μυών.

Η σπαστικότητα αρχικώς αναδεικνύεται με βράχυνση των μυών ενώ το παθητικό εύρος της κίνησης είναι πλήρες. Αργότερα όμως λόγω της ίνωσης αναπτύσσονται σκελετικές παραμορφώσεις και η άρθρωση μένει σε μια μόνιμη σύγκαμψη. Το πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι συγκάμψεις εξαρτάται από τη σοβαρότητα της σπαστικότητας και από τους μύες οι οποίοι την παρουσιάζουν, δηλαδή οι συγκάμψεις εμφανίζονται ταχύτερα σε κάποιες μυϊκές ομάδες. Οι μύες χρειάζονται να διατείνονται παθητικά όταν το παιδί είναι σε ηρεμία και όταν αυτό δεν γίνεται υπάρχει πτωχή ανάπτυξη των μυών.

Η ανάπτυξη των οστών επηρεάζεται από την παθολογικά αυξημένη αντίσταση των βραχέων (σπαστικών) μυών και τα αυξανόμενα οστά γρήγορα παραμορφώνονται από την υφιστάμενη και συνεχιζόμενη τάση. Η μη αντιμετωπιζόμενη σπαστικότητα προκαλεί παθολογική συστροφή των μακρών οστών και οστικές παραμορφώσεις.

Από την άλλη πλευρά η σπαστικότητα έχει κάποιες θετικές συνέπειες.

Αυξάνει λιγάκι την ικανότητα του παιδιού να υποστηρίξει το βάρος του αντίθετα στην βαρύτητα. Το παιδί που έχει αυξημένο τόνο στους εκτείνοντες του κορμού, μπορεί να σταθεί και να κάει κάποια βήματα. Επίσης, η σπαστικότητα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της τροφικότητας των μυών και της πυκνότητας των οστών.

Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας

Η αντιμετώπιση της σπαστικότητας είναι σημαντική διότι εάν δεν αναχαιτισθεί επιπλέκεται από περαιτέρω προβλήματα όπως πόνο, μυϊκούς σπασμούς, ανάπτυξη συγκάμψεων και παραμορφώσεων οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω την κινητικότητα του ασθενούς και οδηγούν σε περαιτέρω περιορισμό της λειτουργικότητας.

Λόγω της σοβαρότητας των δευτερογενών αυτών διαταραχών, η αντιμετώπιση της σπαστικότητας με ποικίλους τρόπους βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο.

Διάφορες μέθοδοι θεραπείας εφαρμόζονται προς ανακούφιση της σπαστικότητας όπως, η φυσιοθεραπεία, φάρμακα από το στόμα καθώς επίσης και τοπικές εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης εντός των σπαστικών μυών.

Εδώ και αρκετά χρόνια μια νευροχειρουργική επέμβαση, οι οπίσθιες εκλεκτικές ριζοτομές, αναδείχθηκε ως μια μέθοδος που μπορεί να έχει σημαντική επιτυχία σε μία υπο-ομάδα ασθενών με σπαστικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή επιλογή των ασθενών.

Η αντιμετώπιση της σπαστικότητας έχει πολλαπλά θετικά αποτλέσματα για τους ασθενείς μας:

  1. Βοηθάει στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής είτε από τον ασθενή ή από τους φροντιστές του, για παράδειγμα στο ντύσιμο, στην μεταφορά κ.α.
  2. Βοηθάει την υγιεινή του ίδιου του ασθενούς ή αυτήν που γίνεται από τον φροντιστή του. Ως αποτέλεσμα διατηρείται η υγεία του δέρματος και αποφεύγοντας λοιμώξεις.
  3. Μειώνεται η τάση για μυϊκές συσπάσεις και κλώνο οι οποίες οδηγούν είτε σε τραυματισμό είτε περιορίζουν τις δραστηριότητες του πάσχοντος.
  4. Ελαττώνεται ο πόνος που οφείλεται σε μυϊκές συσπάσεις και σε συγκάμψεις.
  5. Μειώνεται η εμφάνιση παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης όπως, η κακή ή η περίεργή θέση των μελών, διαταραχή του βαδίσματος κ.ά. Αυτές δημιουργούν πρόβλημα στον ασθενή από αισθητικής απόψεως, καθώς και περιορισμό της δραστηριότητας και της συμμετοχής του και τελικώς οδηγούν σε κακή ποιότητα ζωής.
  6. Περιορίζει τις αντιρροπιστικές στάσεις τόσο στα άκρα όσο και στην σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα να βοηθά στην πρόληψη παραμορφώσεων και στη μείωση της σκολίωσης.
  7. Βελτιώνει την κινητική λειτουργεία καθώς η μείωση της σπαστικότητας σε ορισμένες μυϊκές ομάδες επιτρέπει στους ανταγωνιστές να λειτουργήσουν με λιγότερη αντίσταση και να βελτιώσουν την ισχύ τους.
  8. Βελτιώνει την ανοχή στις ορθωτικές παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη στάση και την κίνηση του ασθενούς.
  9. Επιτρέπει την αξιολόγηση και τη βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, ειδικά αν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτές.
  10. Βοηθά στην αποφυγή πολλαπλών ορθοπεδικών επεμβάσεων.

ΠΗΓΗ

Share

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS cover image

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Έχουν περάσει σαράντα δύο χρόνια από την εμφάνιση της HIV λοίμωξης, η οποία έχει αφήσει πίσω της 40,1 εκατομμύρια θανάτους, ενώ 38,4…

διάβασε περισσότερα
H επιστήμονας που ηγείται των εξελίξεων στο κεφάλαιο της ανδρικής υπογονιμότητας cover image

H επιστήμονας που ηγείται των εξελίξεων στο κεφάλαιο της ανδρικής υπογονιμότητας

Στο περιοδικό GLOW.GR  μιλάει η  Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας, PMI Επαγγελματίας Διαχείρισης Ρίσκων, Διευθύντρια Embryolab Academy, Συνιδρύτρια Embryolab, προσφέρει την εμπειρία…

διάβασε περισσότερα
60′ Θέμα υγείας: Μ. Σαμαρίνας, Αικ. Τσιόγγα, Κων. Κιμπούρη cover image

60′ Θέμα υγείας: Μ. Σαμαρίνας, Αικ. Τσιόγγα, Κων. Κιμπούρη

Στην εκπομπή 60΄Θέμα Υγείας και την δημοσιογράφο Δήμητρα Μιχαλοπούλου, μιλάνε αξιόλογοι επαγγελματίες υγείας για θέματα που μας απασχολούν. Ο Μιχάλης Σαμαρίνας Χειρουργός…

διάβασε περισσότερα
ΠΩΣ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ cover image

ΠΩΣ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ

Στην εκπομπή Θέλω την Υγεία μου, με τη Σάσα Αποστολοπούλου, μιλά η Ειδική Παθολόγος κα Μαρία Γούτου. Η κα Γούτου μας ενημερώνει…

διάβασε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Σούπα από κουνουπίδι και ρόφημα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ cover image

Σούπα από κουνουπίδι και ρόφημα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ

Ο γνωστός Chef Γιάννης Λουκάκος, δημιουργεί νόστιμες συνταγές και τις μοιράζεται μαζί μας μέσα από τη σελίδα του yannisloucacos.gr. Σούπα από κουνουπίδι…

διάβασε περισσότερα
Πόσο ωφέλιμo είναι το αυγό; Πόσα αυγά κάνει να τρώμε; Αυξάνουν την χοληστερίνη; cover image

Πόσο ωφέλιμo είναι το αυγό; Πόσα αυγά κάνει να τρώμε; Αυξάνουν την χοληστερίνη;

Το αυγό μαζί με το γάλα αποτελούν τις μόνες πλήρεις φυσικές τροφές, δηλαδή περιέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά για μια πλήρη και…

διάβασε περισσότερα
ΔΙΑΤΡΟΦΗ | Η συμβολή των λευκών μανιταριών στην υγεία μας! cover image

ΔΙΑΤΡΟΦΗ | Η συμβολή των λευκών μανιταριών στην υγεία μας!

Τα λευκά μανιτάρια είναι από τα πιο ευρέως καλλιεργούμενα μανιτάρια σε όλο τον κόσμο! Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες Έχουν καρδιοπροστατευτικές και…

διάβασε περισσότερα
“Ευφυές” πρωινό γεύμα! cover image

“Ευφυές” πρωινό γεύμα!

Γράφει η Ελένη Καλαμάτα, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος   Το πρωινό γεύμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας! Λόγω παρατεταμένης νηστείας…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Παγκόσμια διάκριση για τον Δ. Μπόγδανο: Στο 2% των καλύτερων επιστημόνων cover image

Παγκόσμια διάκριση για τον Δ. Μπόγδανο: Στο 2% των καλύτερων επιστημόνων

Σημαντική διάκριση για τον Δημήτριο Π. Μπόγδανο – MBA, MD, PhD (London), Καθηγητή Παθολογίας και Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Διευθυντή Κλινικής, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας,…

διάβασε περισσότερα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ” cover image

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ”

Παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων της Γενικής Κλινικής “Ευτύχιος Πατσίδης” στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε χθες στην Καρδίτσα στο ξενοδοχείο KIERION. Την εκδήλωση άνοιξε με…

διάβασε περισσότερα
Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως cover image

Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως

Επιστήμονες του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιλαμβάνει ο κατάλογος με το ανώτερο 2% των ερευνητών-επιστημόνων του κόσμου για το 2021 με τίτλο “September 2022…

διάβασε περισσότερα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ALSO ΣΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ cover image

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ALSO ΣΤΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Για ακόμη μία φορά στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διεθνώς αναγνωρισμένο 85ο σεμινάριο μαιευτικού επείγοντος ALSO (Advanced Life Support…

διάβασε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2022 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ cover image

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2022 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στις 17-18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς η Επιστημονική Συνάντηση 2022 της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Αμφιθέατρο Κων/νος Καραμανλής του Ευρωπαϊκού…

διάβασε περισσότερα
5ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική και Γυναικολογία cover image

5ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Το 5ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θα λάβει χώρα 18-19 Φεβρουαρίου 2023, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, το οποίο διοργανώνει η…

διάβασε περισσότερα
Ξεκίνησε το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης cover image

Ξεκίνησε το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Άρχισε σήμερα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα,  το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με τίτλο: “Νέες προκλήσεις…

διάβασε περισσότερα
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS στις 25-27 Νοεμβρίου, στην Αθήνα και διαδικτυακά cover image

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS στις 25-27 Νοεμβρίου, στην Αθήνα και διαδικτυακά

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) διοργανώνει το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, το οποίο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ cover image

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η κα Πηνελόπη Αποστολοπούλου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με έδρα την Αθήνα και έχει το γραφείο της στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55.…

διάβασε περισσότερα
ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο κ. Δημήτριος Τζιράρκας είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με έδρα την Αττική στην οδό Θηβών 321, Αιγάλεω. Τηλ. 2105447525  Κιν. 6945555179  email:…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ) cover image

ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ)

Ο κ. Τσέτσος Νίκος είναι Ωτορινολαρυγγολόγος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Καραολή και Δημητρίου 149…

διάβασε περισσότερα
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ cover image

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ο κ. Κοτανίδης Χρήστος είναι Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και έχει το ιδιωτικό του Ιατρείο στην οδό Παναγούλη 2, Λάρισα. Τηλ.2410538988  Κιν.6986858113  email:…

διάβασε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

VELVET COLORS | MAT MAKE-UP cover image

VELVET COLORS | MAT MAKE-UP

Η αναζήτηση του ιδανικού make-up δεν είναι πάντα μία εύκολη διαδικασία, καθώς οι απαιτήσεις σας από τα προϊόντα χρωματικής κάλυψης είναι πολλές…

διάβασε περισσότερα
EYE CREAM – Κρέμα Ματιών cover image

EYE CREAM – Κρέμα Ματιών

Βλέμμα που παραμένει νεανικό και ξεκούραστο! Η αντιρυτιδική κρέμα Eye Cream ενυδατώνει το δέρμα και “γεμίζει” τις ρυτίδες της περιοχής των ματιών…

διάβασε περισσότερα
AC-NORM TOTAL CONTROL CREAM – Εξειδικευμένη κρέμα για συμπτώματα ακμής cover image

AC-NORM TOTAL CONTROL CREAM – Εξειδικευμένη κρέμα για συμπτώματα ακμής

Η ισορροπία της λιπαρής επιδερμίδας με τάση ακμής, σε απόλυτο έλεγχο. Με την ισχυρή εξισορροπιστική δράση της εξειδικευμένης Ac-norm Total Control Cream!…

διάβασε περισσότερα
Anti-Wrinkle Rich Night Cream cover image

Anti-Wrinkle Rich Night Cream

ANTI-WRINKLE RICH NIGHT CREAM – Αντιρυτιδική Κρέμα Νύχτας Προσφέρει 71% λιγότερες ρυτίδες.* Το “μυστικό” της νεότητας, κρύβεται στη βραδινή ρουτίνα ομορφιάς σου.…

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad