Top ad
Top ad
Σπαστικότητα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται; article cover image

Σπαστικότητα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται;

26|03|2020

Γράφτηκε από  Βασίλειος Α. Ζέρρης, Αντιγόνη Παπαβασιλείου

 

Καθ. Βασίλειος Α. Ζέρρης, MD, MPH, MSc, FAANS,
Νευροχειρουργός,
Διευθυντής Παιδονευροχειρουργικού
Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
Αντιγόνη Παπαβασιλείου, MD, PhD, FAAP,
Παιδονευρολόγος,
Υπεύθυνη Νευρολογικού
Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

Τι είναι η Σπαστικότητα;

Ορίζεται επιστημονικά ως αυξημένη αντίσταση σε μια κίνηση η οποία επιβάλλεται έξωθεν και αυξάνεται με την ταχύτητα της κίνησης. Συνδυάζεται με αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά και κλώνο.

Οι μύες έχουν μια φυσιολογική αντίσταση στην παθητική κίνηση. Αυτό ονομάζεται μυϊκός τόνος. Σπαστικότητα είναι η αύξηση αυτού του φυσιολογικού μυϊκού τόνου.

Η σπαστικότητα εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης δηλαδή όσο πιο γρήγορη είναι η παθητική κίνηση τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του μυός.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η σπαστικότητα δημιουργεί μια αντίσταση στην παθητική κίνηση η οποία αυξάνεται καθώς η απόπειρα για έκταση του μυός αυξάνεται. Επομένως, γίνεται αντιληπτή σαν μια απώλεια του ελαστικού τμήματος του μυός.

Ο αυξημένος μυϊκός τόνος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου του κορμού και τη δυσκολία στην ενεργό κίνηση των μελών.

Που οφείλεται η Σπαστικότητα;

Η σπαστικότητα είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε άτομα με βλάβες ή διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Ως κλινικό εύρημα δηλώνει βλάβη ή διαταραχή στα τμήματα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού τα οποία ελέγχουν την εκούσια κινητικότητα.

Η σπαστικότητα μπορεί να είναι εγκεφαλικής προελεύσεως (εγκεφαλική παράλυση, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.ά.) ή να είναι νωτιαίας προελεύσεως (τραυματική βλάβη του νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση κ.α).

Η παθογένεση της σπαστικότητας αποδίδεται στην αύξηση της διεγερσιμότητας των κατωτέρων κινητικών νευρώνων. Αυτό φαίνεται ως αύξηση των τενοντίων αντανακλαστικών κατά την κλινική εξέταση. Αυτό αποδίδεται σε μία μεταβολή στην ισορροπία των διεγερτικών και των ανασταλτικών ερεθισμάτων στους κινητικούς νευρώνες. Συγκεκριμένα, όταν τα ανασταλτικά ερεθίσματα μειώνονται τότε οι ενδιάμεσοι νευρώνες στέλνουν νευρικές ώσεις στους κατώτερους κινητικούς νευρώνες οι οποίοι γίνονται υπερεργικοί.

Η σπαστικότητα συνήθως συνοδεύεται και από άλλα σημεία κεντρικής κινητικής διαταραχής όπως, μυϊκή αδυναμία, έλλειψη συντονισμού, διαταραχή του εκλεκτικού ελέγχου των κινήσεων, εύκολη κόπωση κ.ά.

Μολονότι η σπαστικότητα εγκεφαλικής προελεύσεως και αυτή λόγω νωτιαίας βλάβης μοιράζονται πολλά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, η σπαστικότητα νωτιαίας προελεύσεως κυριαρχείται από συσπάσεις σε κάμψη οι οποίες είτε είναι αυθόρμητες είτε προκαλούνται από εξωγενή ή ενδογενή ερεθίσματα. Τα φαινόμενα αυτά, ωστόσο, είναι ασυνήθη στην σπαστικότητα εγκεφαλικής προελεύσεως.

Οι συνέπειες της Σπαστικότητας

Η σπαστικότητα δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση.

Όταν ο μυϊκός τόνος αυξάνεται οι μύες γίνονται σκληροί και δύσκαμπτοι και δεν αναπτύσσονται τα φυσιολογικά σχήματα της κίνησης. Αντιθέτως το παιδί δείχνει παθολογικά ή αντιρροπιστικά σχήματα κίνησης. Αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη φυσιολογικής βάδισης αλλά και τη διατήρηση φυσιολογικής στάσης. Η παθολογική στάση στο κάθισμα και στην ορθοστάτηση προκαλεί την εμφάνιση συγκάψεων που τελικώς οδηγούν σε παραμορφώσεις, κατακλίσεις και πόνο.

Η αύξηση του μυϊκού τόνου δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στον ασθενή. Για παράδειγμα, για το μη περιπατητικό παιδί, το κάθισμα είναι δύσκολο όταν υπάρχει αυξημένος τόνος στους προσαγωγούς και στους οπίσθιους μηριαίους. Το παιδί γλιστράει από την αναπηρική καρέκλα και δεν μπορεί να κάτσει σωστά. Δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσα και έξω από το κρεβάτι από την αναπηρική πολυθρόνα ή από την μπανιέρα. Η υγιεινή του και το ντύσιμό του απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια. Η περαιτέρω απώλεια της λειτουργικότητας έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς και οι φροντιστές να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού τους.

Το περιπατητικό παιδί έχει δυσκολία να ξεκινήσει την κίνησή του, δεν μπορεί να φορέσει τους νάρθηκές του και η κίνησή του ενεργειακά γίνεται πολύ δύσκολη καθώς καταναλώνει πολλή ενέργεια για να κινήσει τους μύες του. Η σπαστικότητα επηρεάζει την αύξηση των μυών.

Η σπαστικότητα αρχικώς αναδεικνύεται με βράχυνση των μυών ενώ το παθητικό εύρος της κίνησης είναι πλήρες. Αργότερα όμως λόγω της ίνωσης αναπτύσσονται σκελετικές παραμορφώσεις και η άρθρωση μένει σε μια μόνιμη σύγκαμψη. Το πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι συγκάμψεις εξαρτάται από τη σοβαρότητα της σπαστικότητας και από τους μύες οι οποίοι την παρουσιάζουν, δηλαδή οι συγκάμψεις εμφανίζονται ταχύτερα σε κάποιες μυϊκές ομάδες. Οι μύες χρειάζονται να διατείνονται παθητικά όταν το παιδί είναι σε ηρεμία και όταν αυτό δεν γίνεται υπάρχει πτωχή ανάπτυξη των μυών.

Η ανάπτυξη των οστών επηρεάζεται από την παθολογικά αυξημένη αντίσταση των βραχέων (σπαστικών) μυών και τα αυξανόμενα οστά γρήγορα παραμορφώνονται από την υφιστάμενη και συνεχιζόμενη τάση. Η μη αντιμετωπιζόμενη σπαστικότητα προκαλεί παθολογική συστροφή των μακρών οστών και οστικές παραμορφώσεις.

Από την άλλη πλευρά η σπαστικότητα έχει κάποιες θετικές συνέπειες.

Αυξάνει λιγάκι την ικανότητα του παιδιού να υποστηρίξει το βάρος του αντίθετα στην βαρύτητα. Το παιδί που έχει αυξημένο τόνο στους εκτείνοντες του κορμού, μπορεί να σταθεί και να κάει κάποια βήματα. Επίσης, η σπαστικότητα μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της τροφικότητας των μυών και της πυκνότητας των οστών.

Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας

Η αντιμετώπιση της σπαστικότητας είναι σημαντική διότι εάν δεν αναχαιτισθεί επιπλέκεται από περαιτέρω προβλήματα όπως πόνο, μυϊκούς σπασμούς, ανάπτυξη συγκάμψεων και παραμορφώσεων οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω την κινητικότητα του ασθενούς και οδηγούν σε περαιτέρω περιορισμό της λειτουργικότητας.

Λόγω της σοβαρότητας των δευτερογενών αυτών διαταραχών, η αντιμετώπιση της σπαστικότητας με ποικίλους τρόπους βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο.

Διάφορες μέθοδοι θεραπείας εφαρμόζονται προς ανακούφιση της σπαστικότητας όπως, η φυσιοθεραπεία, φάρμακα από το στόμα καθώς επίσης και τοπικές εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης εντός των σπαστικών μυών.

Εδώ και αρκετά χρόνια μια νευροχειρουργική επέμβαση, οι οπίσθιες εκλεκτικές ριζοτομές, αναδείχθηκε ως μια μέθοδος που μπορεί να έχει σημαντική επιτυχία σε μία υπο-ομάδα ασθενών με σπαστικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή επιλογή των ασθενών.

Η αντιμετώπιση της σπαστικότητας έχει πολλαπλά θετικά αποτλέσματα για τους ασθενείς μας:

 1. Βοηθάει στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής είτε από τον ασθενή ή από τους φροντιστές του, για παράδειγμα στο ντύσιμο, στην μεταφορά κ.α.
 2. Βοηθάει την υγιεινή του ίδιου του ασθενούς ή αυτήν που γίνεται από τον φροντιστή του. Ως αποτέλεσμα διατηρείται η υγεία του δέρματος και αποφεύγοντας λοιμώξεις.
 3. Μειώνεται η τάση για μυϊκές συσπάσεις και κλώνο οι οποίες οδηγούν είτε σε τραυματισμό είτε περιορίζουν τις δραστηριότητες του πάσχοντος.
 4. Ελαττώνεται ο πόνος που οφείλεται σε μυϊκές συσπάσεις και σε συγκάμψεις.
 5. Μειώνεται η εμφάνιση παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης όπως, η κακή ή η περίεργή θέση των μελών, διαταραχή του βαδίσματος κ.ά. Αυτές δημιουργούν πρόβλημα στον ασθενή από αισθητικής απόψεως, καθώς και περιορισμό της δραστηριότητας και της συμμετοχής του και τελικώς οδηγούν σε κακή ποιότητα ζωής.
 6. Περιορίζει τις αντιρροπιστικές στάσεις τόσο στα άκρα όσο και στην σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα να βοηθά στην πρόληψη παραμορφώσεων και στη μείωση της σκολίωσης.
 7. Βελτιώνει την κινητική λειτουργεία καθώς η μείωση της σπαστικότητας σε ορισμένες μυϊκές ομάδες επιτρέπει στους ανταγωνιστές να λειτουργήσουν με λιγότερη αντίσταση και να βελτιώσουν την ισχύ τους.
 8. Βελτιώνει την ανοχή στις ορθωτικές παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη στάση και την κίνηση του ασθενούς.
 9. Επιτρέπει την αξιολόγηση και τη βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, ειδικά αν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτές.
 10. Βοηθά στην αποφυγή πολλαπλών ορθοπεδικών επεμβάσεων.

ΠΗΓΗ

Share

Σχόλια

Εγγραφή
Ειδοποίησέ με για
guest
0 Σχόλια
Σχόλια γραμμής
Δες όλα τα σχόλια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Ποια ήταν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη διάρκεια του αγώνα του 1821 cover image

Ποια ήταν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη διάρκεια του αγώνα του 1821

Οι παράγοντες, που συνεισέφεραν στη συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στα χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας αφορούσαν στις απρογραμμάτιστες και αλλεπάλληλες μετακινήσεις των…

διάβασε περισσότερα
Η υγεία των Ελλήνων το 1821 cover image

Η υγεία των Ελλήνων το 1821

Οι επιδημίες πανώλης, τύφου, χολέρας. Ο Καποδίστριας και η δημόσια υγεία της εποχής Του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D. Η απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και…

διάβασε περισσότερα
Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα στο Κεφάλι: Συμπτώματα cover image

Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα στο Κεφάλι: Συμπτώματα

Συχνές ερωτήσεις για τα συμπτώματα σμηγματορροϊκής δερματίτιδας στο κεφάλι  Ένα τριχωτό κεφαλής με πολύ υψηλά επίπεδα λιπαρότητας είναι σύνηθες να παρουσιάζει συμπτώματα σμηγματορροϊκής…

διάβασε περισσότερα
Θεραπεία κιρσών; Laser ή κλασσική ανοικτή χειρουργική μέθοδος; cover image

Θεραπεία κιρσών; Laser ή κλασσική ανοικτή χειρουργική μέθοδος;

Οι κιρσοί, είναι η πιο συχνή ασθένεια των φλεβών και είναι γνωστή εδώ και εκατονταετίες. Ο ίδιος ο Ιπποκράτης (469-375 π.Χ.) περιέγραφε…

διάβασε περισσότερα
Κουρέτας: Τι φταίει σε ένα υπέρβαρο άτομο – Τρεις κρίσιμες συνιστώσες cover image

Κουρέτας: Τι φταίει σε ένα υπέρβαρο άτομο – Τρεις κρίσιμες συνιστώσες

Τις κρίσιμες συνιστώσες για ένα υπέρβαρο άτομο σχολιάσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας. Ειδικότερα, αναφέρει: «Είμαι πεπεισμένος ότι το…

διάβασε περισσότερα
Pad Krapao αρωματικός κιμάς με ρύζι cover image

Pad Krapao αρωματικός κιμάς με ρύζι

Ο γνωστός Chef Γιάννης Λουκάκος, δημιουργεί νόστιμες συνταγές και τις μοιράζεται μαζί μας μέσα από τη σελίδα του yannisloucacos.gr. Το αστείο με το…

διάβασε περισσότερα
Η Σημασία της Διατροφής κατά την Εγκυμοσύνη cover image

Η Σημασία της Διατροφής κατά την Εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή σας και είναι μια περίοδος που πολλές γυναίκες σκέφτονται τη διατροφή τους. Αυτό που τρώτε μπορεί…

διάβασε περισσότερα
Κρανιά, μαυροβεργιά, κράνα. Ελληνική υπερτροφή για καρδιά, διαβήτη, έντερο, διάρροια, πυρετό cover image

Κρανιά, μαυροβεργιά, κράνα. Ελληνική υπερτροφή για καρδιά, διαβήτη, έντερο, διάρροια, πυρετό

Της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακής βιολόγου, medlabnews.gr iatrikanea Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε πως τα κράνα είναι σημαντικής διατροφικής αξίας,…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Ημερίδα για την Πρόληψη & Αυτoφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο cover image

Ημερίδα για την Πρόληψη & Αυτoφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο

Η Χαραμή ΑΕ, και το PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με την υποστήριξη των Φαρμακευτικών Συλλόγων και της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, παρουσιάζουν για πρώτη φορά, μία…

διάβασε περισσότερα
ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ cover image

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τα μέλη του συμβουλίου των Κυριών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας υποδέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γρηγόρης Βλαχάκης, παρουσία του Διευθυντή του Τ.Ε.Π.,…

διάβασε περισσότερα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ!!! cover image

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ!!!

Στις 22 Μαρτίου 2010 ανοίξαμε τις πόρτες μας για πρώτη φορά και φέραμε στον κόσμο το πρώτο μας μωρό! Από τότε, μεγαλώσαμε…

διάβασε περισσότερα
1ος Αγώνας Δρόμου “Run for autism” cover image

1ος Αγώνας Δρόμου “Run for autism”

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και ο σύλλογος «ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ», υπό την αιγίδα της…

διάβασε περισσότερα
1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος cover image

1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος

Η Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία διοργανώνει το “1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος” στην Άρτα στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στις 31 Μαρτίου με 2…

διάβασε περισσότερα
7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση cover image

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Η Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης και Αναπαραγωγής σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Πανεπιστημιακό…

διάβασε περισσότερα
33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής cover image

33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

Η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το 33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής στις 1 και 2 Απριλίου…

διάβασε περισσότερα
6o Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων cover image

6o Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας διοργανώνει το 6ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων με τίτλο “ΑΛΛΕΡΓΙΑ, Ένα Όνομα Πολλά Πρόσωπα”…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ cover image

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο κ. Μαζαράκης Νικόλαος είναι Πλαστικός Χειρουργός με έδρα την Αθήνα. Διεύθυνση: Πινδάρου 26, Κολωνάκι. Τηλ: 2103636598 Κιν. 6945901272 Email: mazarakisnik@yahoo.gr Υπηρεσίες/Θεραπείες…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Η κα Τσιόγγα Αικατερίνη είναι Ουρολόγος και έχει το ιδιωτικό της ιατρείο στην Ελασσόνα . Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού.…

διάβασε περισσότερα
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ cover image

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο κ. Εμμανουήλ Βιλανάκης είναι Παιδίατρος με έδρα τη Λάρισα και το ιατρείο του βρίσκεται στην οδό Πανός 7, στο κέντρο της…

διάβασε περισσότερα
ΚΑΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ cover image

ΚΑΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Η κα Ιωάννα Καζάκου είναι Οδοντίατρος και το ιδιωτικό της ιατρείο βρίσκεται στην οδό, Αγγ. Μεταξά 46Β, στη Γλυφάδα Αττικής. Μέρες λειτουργίας…

διάβασε περισσότερα
Pampers Premium Care cover image

Pampers Premium Care

Pampers Πάνες με Αυτοκόλλητο Premium Care No. 3 για 6-10kg 204τμχ. ΤΙΜΗ=48,00 ΕΥΡΩ/ΣΥΣΚ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέες προσφορές από την I.S…

διάβασε περισσότερα
COLOR EYE BALM – Έγχρωμη Κρέμα για Σακούλες στα Μάτια cover image

COLOR EYE BALM – Έγχρωμη Κρέμα για Σακούλες στα Μάτια

Eye look good! Νεανικό βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση ξανά, με την έγχρωμη κρέμα ματιών Color Eye Balm! Αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά σακούλες και…

διάβασε περισσότερα
Surgical Face Masks TYPE IIR cover image

Surgical Face Masks TYPE IIR

-Surgical Face Masks ΤΥPE IIR ΧΡΩΜΑΤΑ( ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΡΟΖ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30 αποστειρωμένες μάσκες ΜΙΑ-ΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ! BFE 98+%. High quality masks of 3 layers…

διάβασε περισσότερα
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ SCALA! cover image

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ SCALA!

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΗΜΕΡΩΝ -Θερμόμετρο Scala SC 53 -Θερμόμετρο Scala SC 8271 ΜADE IN GERMANY! Νέες προσφορές από την I.S MEDICARE –…

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad