Top ad
Top ad
Τι πρέπει να γνωρίζω πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή; Πώς θα προστατευτώ από τον ιό HPV; article cover image

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή; Πώς θα προστατευτώ από τον ιό HPV;

25|01|2023

Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV): Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα

 • Υπάρχουν περισσότερα από 150 διαφορετικά στελέχη ιών HPV.
 • Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Το μοναδικό μέσο πρόληψης είναι ο εμβολιασμός που προστατεύει από ορισμένους τύπους υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει εμβόλιο και πότε πρέπει να πραγματοποιείται;

 • Υπάρχει και απευθύνεται σε για παιδιά, εφήβους ηλικίας από 9 ετών και άνω καθώς και ενήλικες.
 • Χορηγείται με σκοπό να προστατέψει έναντι των νοσημάτων που προκαλούνται από τους τύπους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 του Ιού των Ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) που συμπεριλαμβάνουν:
  • Τις προ-καρκινικές βλάβες και τους καρκίνους των γεννητικών οργάνων της γυναίκας (τράχηλος μήτρας, αιδοίο και κόλπος).
  • Τις προ-καρκινικές βλάβες και τους καρκίνους του πρωκτού και τα γεννητικά κονδυλώματα σε άνδρες και γυναίκες.

Με ποιο τρόπο με προστατεύει το εμβόλιο;

 • Το εμβόλιο χρησιμοποιείται μόνο για προφύλαξη και όχι για θεραπεία.
 • Σε άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί από έναν ή περισσότερους από τους τύπους HPV, το εμβόλιο μπορεί ακόμα να προστατεύσει έναντι των νοσημάτων που σχετίζονται με τους άλλους τύπους HPV του εμβολίου και δεν έχουν μολύνει το άτομο.
 • Δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, των υψηλού βαθμού δυσπλαστικών βλαβών του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και του κόλπου ή των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων.
 • Το εμβόλιο θα προστατεύσει μόνο από τα νοσήματα που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους τύπους του HPV και σε ένα περιορισμένο βαθμό από τα νοσήματα που προκαλούνται από συγκεκριμένους τύπους που σχετίζονται με τον HPV. Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις έναντι των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (χρήση προφυλακτικού), όπως και ο τακτικός έλεγχο ρουτίνας του τραχήλου της μήτρας. Δεδομένου ότι κανένα εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό 100%.
 • Το εμβόλιο σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει νοσήματα που σχετίζονται με τον HPV.

Δοσολογία και χορήγηση

Εάν είστε 9-14 ετών τη στιγμή της πρώτης ένεσης

 • Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί σε ένα σχήμα δύο ή τριών δόσεων για κορίτσια και αγόρια.
 • Για το σχήμα των δύο δόσεων, η 2η δόση πρέπει να χορηγείται 5 έως 13 μήνες μετά την 1η.
 • Για το σχήμα των τριών δόσεων, η 2η δόση πρέπει να χορηγείται δύο μήνες μετά την πρώτη δόση και η 3η δόση τέσσερις μήνες μετά τη 2η. Μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης πρέπει πάντα να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, ενώ μεταξύ της 2ης και της 3ης δόσης πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Και οι τρεις δόσεις πρέπει να χορηγούνται εντός διαστήματος 1 έτους.
 • Το εμβόλιο χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στον ώμο ή στον μηρό.

Εάν είστε 15 ετών τη στιγμή της πρώτης ένεσης

 • Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με ένα σχήμα 3-δόσεων:
 • 1η δόση: σε επιλεγμένη ημερομηνία
 • δόση: 2 μήνες μετά την 1η δόση (όχι νωρίτερα από 1 μήνα μετά την 1η δόση)
 • 3η δόση: 6 μήνες μετά την 1η δόση (όχι νωρίτερα από 3 μήνες μετά τη 2η δόση)
 • Και οι τρεις δόσεις πρέπει να χορηγηθούν μέσα στη διάρκεια 1 έτους.

Εάν ξεχάσετε μία δόση του εμβολίου

Εάν μία προγραμματισμένη ένεση παραληφθεί, ο ιατρός σας θα αποφασίσει πότε θα δοθεί η δόση που παραλήφθηκε. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του ιατρού σας. Εάν ξεχάσετε την προγραμματισμένη ημερομηνία, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

Όταν λαμβάνετε το εμβόλιο ως πρώτη δόση, η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος θα πρέπει επίσης να γίνεται με το ίδιο εμβόλιο, και όχι με άλλο εμβόλιο HPV. Η ανάγκη για αναμνηστική δόση δεν έχει τεκμηριωθεί.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα εμβόλια, έτσι και το αυτό το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρατηρηθούν μετά τη χρήση του εμβολίου:

 • Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες – παρατηρήθηκαν στη θέση της ένεσης (πόνος, οίδημα, ερυθρότητα) και πονοκέφαλος
 • Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες – πυρετός, κούραση, ζάλη και ναυτία
 • Σπάνιες – αλλεργικές αντιδράσεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα

Η χορήγηση του εμβολίου ταυτόχρονα με άλλα ενέσιμα εμβόλια, σε διαφορετική θέση ένεσης ή με εμβόλιο ηπατίτιδας Β (ανασυνδυασμένο) δεν παρεμπόδισε την ανοσολογική απάντηση στους τύπους του HPV.

Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με ένα συνδυασμένο αναμνηστικό εμβόλιο που περιέχει διφθερίτιδα (d) και τέτανο (Τ) είτε με κοκκύτη και/ή πολιομυελίτιδα (ΙPV) χωρίς καμία σημαντική επίδραση στην αντισωματική απάντηση οποιουδήποτε από τα συστατικά του κάθε εμβολίου.

Xρήση με ορμονικά αντισυλληπτικά

Σε κλινικές μελέτες, το 57,5 % των γυναικών ηλικίας 16 έως 26 ετών και το 31,2 % των γυναικών ηλικίας 24 έως 45 ετών που έλαβαν το εμβόλιο,  χρησιμοποιούσαν ορμονικά αντισυλληπτικά κατά τη διάρκεια της εμβολιαστικής περιόδου.

Η χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών δεν φάνηκε να επηρεάζει την ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο.

Η σημαντικότητα σε άνδρες 16 έως 26 ετών

 • Η σημαντικότητα του εμβολίου έναντι των εξωτερικών γεννητικών κονδυλωμάτων της πεϊκής/ περινεϊκής/περιπρωκτικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (PIN) βαθμού 1/2/3 και της εμμένουσας λοίμωξης που σχετίζονται με τους HPV τύπους 6, 11, 16, 18, είναι αναμφισβήτητη.
 • Το εμβόλιο αξιολογήθηκε σε άντρες 16-26 ετών σε μία ελεγχόμενη, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Φάσης ΙΙΙ (Πρωτόκολλο 020), με εικονικό φάρμακο. Συμπεριλάμβανε συνολικά 4.055 άντρες, που εμβολιάστηκαν χωρίς προηγούμενο έλεγχο για παρουσία HPV λοίμωξης. Διάμεση διάρκεια παρακολούθησης → 2-9 χρόνια. Σε ένα υποπληθυσμό 598 ανδρών (GARDASIL=299, εικονικό φάρμακο=299), που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΜSM) αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα έναντι της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας και του καρκίνου του πρωκτού, καθώς και της ενδο-πρωκτικής εμμένουσας λοίμωξης. Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (MSM) είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για HPV λοίμωξη του πρωκτού σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
 • Το εμβόλιο έχει πλέον εγκεκριμένη ένδειξη στην ΕΕ για την προφύλαξη από τις προκαρκινικές γεννητικές αλλοιώσεις και τα οξυτενή κονδύλωμα των έξω γεννητικών οργάνων που σχετίζονται με τον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) και για παιδιά και εφήβους (άρρεν) ηλικίας 9 έως 15 ετών. Η ένδειξη βασίζεται στην αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ανοσογονικότητα του εμβολίου.

Γεωργία Στεφανάτου, MD, MSc, Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας, Εξειδικευμένη στην παιδική και εφηβική Γυναικολογία, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ

Ετικέτες

Share

Σχόλια

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο πριν εμφανιστεί; cover image

Μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο πριν εμφανιστεί;

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας, ο οποίος είναι διεθνώς αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου. Και (δευτερογενής) πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρώιμη ανίχνευση της νόσου που…

διάβασε περισσότερα
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ: πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω; cover image

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ: πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω;

Αγαπητοί γονείς, κάποιοι έχετε ήδη πάρει του βαθμούς του τριμήνου των παιδιών δημοτικού ενώ σε λίγες ημέρες θα πάρουν τους βαθμούς του…

διάβασε περισσότερα
Κατάθλιψη : Λιγότερο βλαβερή για τα αγόρια η πολύωρη χρήση videogames cover image

Κατάθλιψη : Λιγότερο βλαβερή για τα αγόρια η πολύωρη χρήση videogames

Τα αγόρια που παίζουν συχνά βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των 11 ετών, είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη μετά από τρία χρόνια, δείχνει…

διάβασε περισσότερα
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού cover image

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

Τί είναι & πού οφείλονται; Oι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού οφείλονται κυρίως σε διάφορους ιούς, όπως ρινοϊοί, κορονοϊοί, ιοί γρίπης α και…

διάβασε περισσότερα
4 Φεβρουαρίου : Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου!! cover image

4 Φεβρουαρίου : Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου!!

Γράφει η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Ελένη Καλαμάτα. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου συνεχώς αυξάνεται και υπολογίζεται πως έως το 2030 θα καταγράφονται…

διάβασε περισσότερα
Το θυμάρι και οι ιδιότητές του cover image

Το θυμάρι και οι ιδιότητές του

Το θυμάρι είναι αειθαλής, ποώδης θάμνος και ανήκει στα αρωματικά φυτά και στα βότανα. Θάμνος μικρού ύψους (έως 30 εκατοστά), με όρθιους βλαστούς,…

διάβασε περισσότερα
Κουρέτας: Το μυστικό στο ξεπίκρισμα της ελιάς – Οι πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες cover image

Κουρέτας: Το μυστικό στο ξεπίκρισμα της ελιάς – Οι πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες

Τη σημασία των  αντιοξειδωτικων  ουσιών που κρύβονται στο ξεπίκρισμα της ελιάς επισημαίνει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας σε ανάρτησή…

διάβασε περισσότερα
ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ cover image

ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΝΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μπορεί το πρωινό ξύπνημα να είναι δύσκολο και για εσάς και για τα παιδιά σας και ο χρόνος προετοιμασίας να είναι ελάχιστος,…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Η Embryolab Academy στο 2022 cover image

Η Embryolab Academy στο 2022

Αλεξία Χατζηπαρασίδου  MSc. PMI-RMP, Sr. Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας, Διευθύντρια Embryolab Academy, Συνιδρύτρια Embryolab.  Το 2013 ξεκίνησε η δράση της Embryolab Academy με…

διάβασε περισσότερα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ” cover image

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ”

Την Κυριακή στις εγκαταστάσεις της Γενικής Κλινικής “ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ” στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για το προσωπικό “Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήση…

διάβασε περισσότερα
Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας cover image

Η Αφηγηματική Ιατρική ως μέσο βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας

Στη Λάρισα παρουσιάστηκε το δεύτερο βιβλίο της σειράς «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»  τα οποία εκδίδεται υπό την επιστημονική διεύθυνση και επιμέλεια του Γιώργου…

διάβασε περισσότερα
PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα! cover image

PreNut HUB: η σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προωρότητα!

Το PreNat HUB είναι ένα διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+, που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας…

διάβασε περισσότερα
Χθες η έναρξη του “Αιματολογικού Διήμερου Κεντρικής Ελλάδος” cover image

Χθες η έναρξη του “Αιματολογικού Διήμερου Κεντρικής Ελλάδος”

Ξεκίνησε χθες στη Λάρισα και θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ το Αιματολογικό Διήμερο Κεντρικής Ελλάδος με τίτλο, “Αναδυόμενες Θεραπευτικές επιλογές στην Αιματολογία…

διάβασε περισσότερα
Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές cover image

Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο:“Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού & Μεταμοσχεύσεις: Θεραπευτικές εξελίξεις και σύγχρονες τεχνικές”, θα λάβει χώρα το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στις…

διάβασε περισσότερα
17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας cover image

17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic,…

διάβασε περισσότερα
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ cover image

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου στη Λάρισα διεξάγεται το Αιματολογικό Διήμερο Κεντρικής Ελλάδος. Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής: «Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ cover image

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ο Αλέξανδρος Νταφόπουλος είναι Μαιευτήρας – Γυναικολόγος και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Παναγούλη 2 (1ος όροφος) στη Λάρισα. Υπηρεσίες/Θεραπείες…

διάβασε περισσότερα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ cover image

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Η κα Πηνελόπη Αποστολοπούλου είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με έδρα την Αθήνα και έχει το γραφείο της στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου 55.…

διάβασε περισσότερα
ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΖΙΡΑΡΚΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο κ. Δημήτριος Τζιράρκας είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με έδρα την Αττική στην οδό Θηβών 321, Αιγάλεω. Τηλ. 2105447525  Κιν. 6945555179  email:…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ) cover image

ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ (ΩΡΛ)

Ο κ. Τσέτσος Νίκος είναι Ωτορινολαρυγγολόγος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Καραολή και Δημητρίου 149…

διάβασε περισσότερα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ cover image

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ! -Ψηφιακό κλινικό θερμόμετρο SC 28 flex με εύκαμπτο σημείο μέτρησης και συναγερμό πυρετού. -Χαρακτηριστικά SC 28 flex είναι…

διάβασε περισσότερα
Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση cover image

Atoprel για Ξηρή Επιδερμίδα με Ατοπική Προδιάθεση

Η καθημερινότητα της της έντονα ξηρής, εύθραυστης επιδερμίδας με ατοπική προδιάθεση γίνεται εύκολη, ξανά. Συνδύασε απαλό καθαρισμό και επιλίπανση με το Atoprel…

διάβασε περισσότερα
SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE cover image

SENSITEETH KIDS TOOTHPASTE

Παιδική οδοντόκρεμα, κατά της τερηδόνας, για τον καθημερινό καθαρισμό των δοντιών. Η σύνθεση της απαλή, και ασφαλή για τον στοματικό βλεννογόνο. Η…

διάβασε περισσότερα
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) cover image

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ. ΣΟΥΠΕΡ ΤΙΜΕΣ! Νέες προσφορές από την I.S MEDICARE – No1 στα ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad