Top ad
Top ad
Υπερτασικές διαταραχές στην κύηση article cover image

Υπερτασικές διαταραχές στην κύηση

06|01|2021

Πρόδρομος Ρηγαλίδης,
Ειδικός Καρδιολόγος
Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Συνεργατών Ιατρών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης είναι συχνό φαινόμενο στην εγκυμοσύνη και επιπλέκει το 6 με 10% των κυήσεων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ορισμοί

Ως υπέρταση κατά τη διάρκεια της κύησης, ορίζεται η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) πάνω από 140/90mmHg.

Κατηγορίες αναλόγως βαρύτητας

Ήπια-μέτρια: 140-159mmHg / 90-109mmHg

Σοβαρή: ≥160/100 mmHg

Κατηγορίες υπερτασικών διαταραχών

Τέσσερις κύριες υπερτασικές διαταραχές περιγράφονται συνήθως στην κύηση:

α) Χρόνια υπέρταση
ΑΠ≥140/90mmHg, που είτε προϋπάρχει της εγκυμοσύνης, είτε εμφανίζεται πριν την 20η εβδομάδα της κυήσεως.

β) Προεκλαμψία – εκλαμψία
Η προεκλαμψία είναι ένα σύνδρομο το οποίο αναπτύσσεται στο δεύτερο μισό της κυήσεως. Χαρακτηρίζεται η από εκ νέου εμφάνιση υπέρτασης ≥140/90mmHg, μετά την 20η εβδομάδα της κυήσεως και με πρωτεϊνουρία >300mg/24 ώρες.

Όταν δεν υπάρχει πρωτεϊνουρία, μία γυναίκα μπορεί να διαγνωσθεί παρόλα αυτά με προεκλαμψία, εάν έχει επιπλέον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, εφόσον τα τελευταία δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη ασθένεια:

1) Νευρολογικά συμπτώματα (επιληπτικές κρίσεις, κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης κλπ.)
2) Θρομβοπενία (αιμοπετάλια < 100.000 / μlt)
3) Αύξηση των τρανσαμινασών πάνω από το διπλάσιο του μέγιστου φυσιολογικού και νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη > 1,1 mg/dlt ή διπλασιασμός σε σχέση με τις αρχικές τιμές)
4) Πνευμονικό οίδημα

Μία σοβαρή παραλλαγή της προεκλαμψίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χαμηλά αιμοπετάλια είναι γνωστή ως το σύνδρομο HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet Count).

Εκλαμψία είναι η εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων στην εγκυμοσύνη στα πλαίσια προεκλαμψίας και η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλες αιτίες.

γ) Χρόνια υπέρταση επιπλεγμένη με προεκλαμψία
Η διάγνωση γίνεται στις γυναίκες με χρόνια υπέρταση αν εμφανιστεί πρωτεϊνουρία ή ένα βαρύ χαρακτηριστικό προεκλαμψίας για πρώτη φορά μετά την 20η εβδομάδα της κύησης. Η ύπαρξη χρόνιας υπέρτασης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης προεκλαμψίας κατά τη διάρκεια της κύησης.

δ) Υπέρταση της κύησης
Είναι η υπέρταση που αναπτύσσεται μετά την 20η εβδομάδα της κύησης αλλά δεν συνοδεύεται από τα τακτικά χαρακτηριστικά της προεκλαμψίας, παραδείγματος χάριν πρωτεϊνουρία.

Κίνδυνοι για τη μητέρα

Εγκυμοσύνη με μη επιπλεγμένη χρόνια υπέρταση συνήθως αντιμετωπίζεται επιτυχώς με καισαρική τομή. Παρόλα αυτά, είναι αυξημένος ο κίνδυνος για εμφάνιση προεκλαμψίας, αποκόλλησης πλακούντα, σοβαρής αιμορραγίας, συμπεριλαμβανομένης εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Κίνδυνοι για το έμβρυο

Αυξημένος κίνδυνος μη φυσιολογικής ανάπτυξης (ανάπτυξη ανατομικών δυσμορφιών).

Αντιμετώπιση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αντιμετώπιση της υπέρτασης κυήσεως γίνεται αυστηρά με βάση τις οδηγίες του θεράποντα μαιευτήρα και συναφών ειδικοτήτων, παθολόγου, καρδιολόγου, νεφρολόγου.

Ιδανικά ο έλεγχος διενεργείται κλινικά και εργαστηριακά προ της εγκυμοσύνης, που δίνει χρόνο να διερευνηθούν και να αντιμετωπισθούν και πιθανές δευτεροπαθείς μορφές υπέρτασης.

Ως έλεγχος ρουτίνας διενεργείται προ της προγραμματισμένης εγκυμοσύνης, ή στην αρχή της κυήσεως:

Έλεγχος αιμοπεταλίων, ηπατικών ενζύμων, ουρίας, κρεατινίνης και ουρικού οξέος, ποσοτικός προσδιορισμός τυχόν πρωτεϊνουρίας, αποτελέσματα τα οποία είναι χρήσιμα για σύγκριση με επόμενες τιμές σε περίπτωση που η έγκυος εμφανίσει υπέρταση.

Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα

Αποφυγή έντονης αερόβιας άσκησης. Συνιστάται μέτριας έντασης περπάτημα, μέτριος περιορισμός του άλατος στη διατροφή και ελεγχόμενη αύξηση του σωματικού βάρους στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κυήσεως.

Θεραπευτικοί στόχοι και αντιυπερτασικά φάρμακα στην εγκυμοσύνη

Οι τιμές στόχος είναι < 155/105mmHg, ενώ για τις γυναίκες με συνοδά νοσήματα < 140/85 mmHg. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται λόγω του ευνοϊκού προφίλ για τη μητέρα και το έμβρυο είναι: η methyl-dopa, υδραλαζίνη, η λαβηταλόλη, οι ανταγωνιστές ασβεστίου οι β- αναστολείς και τα διουρητικά. Αντενδείκνυνται οι Α-ΜΕΑ και οι σαρτάνες.

Πρόληψη προεκλαμψίας

Χορήγηση ασπιρίνης (80 mg) σε γυναίκες υψηλού κινδύνου μετά το πρώτο τρίμηνο έως και το τέλος της κύησης. Ασβέστιο ένα γραμμάριο ημερησίως. Ενδεχομένως, ωφέλιμη μπορεί να είναι η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.

Θεραπεία προεκλαμψίας

Γενικά όλες οι γυναίκες οδηγούνται σε τοκετό μετά την 38η εβδομάδα. Σημεία βαριάς προεκλαμψίας είναι ένδειξη για τοκετό μετά την 34η εβδομάδα. Το σύνδρομο HELLP είναι ένδειξη επείγοντος τοκετού. Πριν την 34η εβδομάδα η θεραπεία γίνεται με τα προαναφερθέντα φάρμακα, εφόσον η προεκλαμψία είναι χαμηλού κινδύνου και με κλινοστατισμό.

Επί εκλαμψίας, εγκεφαλικής αιμορραγίας, χορηγούνται παρεντερικά, φάρμακα με άμεσο σκοπό την ελάττωση της μέσης αρτηριακής πίεσης έως και 25% στα πρώτα λεπτά – με ώρα και στη συνέχεια κάτω από 140/90mmHg. Για αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης όταν ο τοκετός αναμένεται άμεσα, χρησιμοποιούνται συνήθως, ενδοφλέβια λαβηταλόλη, υδραλαζίνη ή από του στόματος νιφεδιπίνη.

Share

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Γρίπη: Είμαστε χωρίς ανοσία λέει o Καθηγητής Γουργουλιάνης – Το βάρος στον εμβολιασμό cover image

Γρίπη: Είμαστε χωρίς ανοσία λέει o Καθηγητής Γουργουλιάνης – Το βάρος στον εμβολιασμό

«Προτεραιότητα σε αυτήν τη φάση, μόλις έρθει το εμβόλιο για την γρίπη, είναι να δοθεί γι’ αυτήν», τονίζει ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης,…

διάβασε περισσότερα
Η πρώτη εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος με προθέματα  από τρισδιάστατο (3D) εκτυπωτή στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας cover image

Η πρώτη εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος με προθέματα από τρισδιάστατο (3D) εκτυπωτή στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Mε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας η πρώτη εξατομικευμένη custom made & custom fit ολική αρθροπλαστική γόνατος από την ομάδα της…

διάβασε περισσότερα
Άσκηση και βουβωνοκήλη: Τι πραγματικά ισχύει cover image

Άσκηση και βουβωνοκήλη: Τι πραγματικά ισχύει

Σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει την έκφραση «μη σηκώσεις βάρος, θα βγάλεις κήλη». Τι είναι όμως η κήλη και ποια η σχέση της…

διάβασε περισσότερα
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ: Να εμβολιαστούν τα παιδιά άνω των 6 μηνών cover image

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ: Να εμβολιαστούν τα παιδιά άνω των 6 μηνών

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ «Η γρίπη φέτος στη χώρα μας…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Η εφαρμογή “POLITIS” του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών cover image

Η εφαρμογή “POLITIS” του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών

O “POLITIS” σε πρώτο πλάνο Των Ειρήνης Καλλίνου και Λάμπρου Δερμεντζόγλου της Υπηρεσία Πληροφορικής. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα δύο τελευταία…

διάβασε περισσότερα
Medical Beauty Awards: 6 βραβεία κατέκτησε το ΙΑΣΩ! cover image

Medical Beauty Awards: 6 βραβεία κατέκτησε το ΙΑΣΩ!

6 βραβεία, με 1 Platinum, 4 Χρυσά & 1 Silver κατέκτησε το ΙΑΣΩ στα Medical Beauty Awards, τον θεσμό που προάγει την…

διάβασε περισσότερα
ΕΡΕΥΝΑ: Οι σύζυγοι προκαλούν διπλάσιο στρες στις γυναίκες απ’ ό,τι το μεγάλωμα των παιδιών cover image

ΕΡΕΥΝΑ: Οι σύζυγοι προκαλούν διπλάσιο στρες στις γυναίκες απ’ ό,τι το μεγάλωμα των παιδιών

Μπορεί το να μεγαλώνεις ένα παιδί να είναι εξαιρετικά στρεσογόνο, ωστόσο, φαίνεται πως οι σύζυγοι αποτελούν μεγαλύτερη πηγή στρες για μια γυναίκα…

διάβασε περισσότερα
ΕΙΝΚΥΛ για 5η ΥΠΕ: Παραχαράσσει την πραγματικότητα – Επιβεβαιώνει την υποστελέχωση του ΓΝΛ cover image

ΕΙΝΚΥΛ για 5η ΥΠΕ: Παραχαράσσει την πραγματικότητα – Επιβεβαιώνει την υποστελέχωση του ΓΝΛ

“Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΤΑΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ” Σε ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ) επισημαίνονται τα…

διάβασε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Προγεννητικό σεμινάριο “Θα γίνω μαμά” cover image

Προγεννητικό σεμινάριο “Θα γίνω μαμά”

Αν είσαι έγκυος και θέλεις να γεννήσεις φυσιολογικά και να θηλάσεις το μωρό σου ενώ η πιθανότητα μιας αναίτιας καισαρικής είναι απο…

διάβασε περισσότερα
Παιδιατρικές Ημέρες 2022: Η δυναμική της Νεφρολογίας και Παιδιατρική Πράξη cover image

Παιδιατρικές Ημέρες 2022: Η δυναμική της Νεφρολογίας και Παιδιατρική Πράξη

Η Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και η Γ΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας,…

διάβασε περισσότερα
4ο Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Παθήσεων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας cover image

4ο Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Παθήσεων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Στην Λευκάδα θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Παθήσεων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Πρόεδροι Καθ. Λάζαρος Ι. Σακκάς & Δημήτριος…

διάβασε περισσότερα
«Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας» cover image

«Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας»

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Επίκαιρα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας» που θα πραγματοποιηθεί…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

ΑΣΤΑΡΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ cover image

ΑΣΤΑΡΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Dr. ΑΣΤΑΡΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, MD-PhD ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενεύης Ελβετίας (UNIGE) Τ. Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής Παν/κου Νοσοκ. Γενεύης (HUG)…

διάβασε περισσότερα
ΠΙΝΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ cover image

ΠΙΝΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Εάν θέλετε να ακολουθήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες και να χάσετε βάρος τότε το διαιτολογικό…

διάβασε περισσότερα
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ – The Nutri Hub cover image

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ – The Nutri Hub

Οι παλιές αυστήρες και περιοριστικές δίαιτες δεν δουλεύουν! Σίγουρα έχετε βιώσει την απογοήτευση που συνεπάγεται η προσπάθεια να ακολουθήσετε μια αυστηρή δίαιτα…

διάβασε περισσότερα
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΝΑ cover image

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΝΑ

Στο Φysioθerapy στις Αλυκές Βόλου, θα λάβετε περίθαλψη και φυσικοθεραπεία από την ίδια την ιδιοκτήτρια Ελίνα Αντωνίου, από το πρώτο μέχρι και…

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad