Top ad
Top ad
Τι είναι οι βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας article cover image

Τι είναι οι βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

18|08|2020

Είναι το συχνότερο αίτιο απόφραξης του στομίου της ουροδόχου κύστεως των αγοριών.

Οι βαλβίδες της οπίσθιας ουρήθρας είναι πτυχές του βλεννογόνου οι οποίες αποφράσσουν την ουρήθρα των νεογνών με αποτέλεσμα να εμποδίζουν τη ροή των ούρων και να οδηγούν σε παλινδρόμηση των ούρων προς την ουροδόχο κύστη και τους νεφρούς και τελικά σε διάταση του ουροποιητικού συστήματος.

Τo πρόβλημα αφορά περισσότερο συχνά τα αγόρια. Σε πολλά αγόρια οι βαλβίδες αυτές δεν υποχωρούν  με την γέννησή τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται  προβλήματα.

Παρατηρείται σε συχνότητα 1:50.000 γενήσεις

Οι βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας είναι μεμβράνες σε σχήμα ιστίου, εκφύονται από το σπερματικό λοφίδιο και καταφύονται στο αντίπλευρο τοίχωμα της ουρήθρας.

Σε μόνιμες βαλβίδες, η προστατική μοίρα της ουρήθρας διατείνεται, μπορεί να αναπτυχθεί κυστεοουρουτηρική παλινδρόμηση και η κύστη γίνεται μικρή με υπερτροφικά τοιχώματα.

Τι προκαλούν οι βαλβίδες της ουρήθρας;
· Σοβαρές ουρολοιμώξεις
· Βλάβη των νεφρών από τη στάση των ούρων που δεν αποβάλλονται

Ο βαθμός της νεφρικής διάτασης εκτείνεται από ελαφρά υδρονέφρωση μέχρι τη βαριά με δυσπλασία.

Η βαριά απόφραξη μπορεί να συνδυάζεται με ολιγοϋδράμνιο και με συνακόλουθη θανατηφόρο υποπλασία των πνευμόνων.

Το άρρεν βρέφος μπορεί να παρουσιάζει κατά την νεογνική περίοδο ουρολοίμωξη, αμφοτερόπλευρες λαγόνιες μάζες από την υδρονέφρωση, μικρή ακτίνα ούρησης και μικρή παραγωγή ούρων.

Η ρήξη της νεφρικής πυέλου μπορεί να προκαλέσει ουρογενή ασκίτη, το συχνότερο αίτιο ασκίτη στη νεογνική περίοδο..

Το παιδί ωστόσο μπορεί να προσκομισθεί αργότερα κατά τη βρεφική περίοδο με υποθρεψία, νεφρική ανεπάρκεια, ουρολοίμωξη ή νεφρική σωληναριακή οξέωση.

Τα βρέφη με πνευμονική δυσπλασία πεθαίνουν τις 2 πρώτες ημέρες ζωής.

Διάγνωση βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας

Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογράφημα και με κυστεοουρηθρογραφία κατά την ούρηση, με την οποία προσδιορίζεται και ο βαθμός της νεφρικής βλάβης.

Σε πολλές περιπτώσεις πια η διάγνωση γίνεται πριν από την γέννηση με το υπερηχογράφημα εμβρύου. Περίπου το 40-60% των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας ανακαλύπτεται πριν τον τοκετό. Η απόφραξη οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή ούρων ενδομητρίως και σε εμφάνιση ολιγοϋδράμνιου (μειωμένη ποσότητα αμνιακού υγρού). Eπομένως, είναι δυνατή η διάγνωση από την ενδομήτρια ζωή μέσω του υπερηχογραφήματος και γίνονται προσπάθειες για την ενδομήτρια αποκατάσταση με την τοποθέτηση καθετήρα έτσι ώστε τα ούρα από την ουροδόχο κύστη να διοχετεύονται απευθείας στο αμνιακό υγρό.

Αν γεννηθεί ένα αγόρι με υποψία βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας, αμέσως τοποθετείται καθετήρας στην ουροδόχο κύστη και γίνεται μια κυστεοουρηθρογραφία.

Διάγνωση μπορεί, επίσης, να γίνει με κυστεοσκόπηση, όπου μια μικρή κάμερα εισάγεται μέσα στην ουρήθρα για την άμεση οπτικοποίηση της οπίσθιας τοποθετημένης βαλβίδα. Ένας περιορισμός αυτής της τεχνικής είναι ότι ο ιστός της οπίσθιας βαλβίδας είναι ημιδιαφανής και μπορούν να ωθηθούν έναντι του τοιχώματος της ουρήθρας από τα εισρέοντα υγρά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την απεικόνιση.

Η κυστεοϋπερηχογραφία, δηλαδή η κυστεοσκόπηση με υπερηχογράφημα είναι αποτελεσματική.

Τύποι βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας

Τύπος Ι – Πιο συχνός τύπος. Λόγω πρόσθια τήξης του σπερματικού λοφιδίου, τα πτερύγια του βλεννογόνου εκτείνονται από τον πυθμένα της έκφυσής τους  περιφερικά κατά μήκος του προστάτη και της  μεμβρανώδης ουρήθρας.

Τύπος ΙΙ – Πολύ σπάνιος τύπος. Κάθετες ή επιμήκεις πτυχές μεταξύ της έκφυσης των βαλβίδων και της εγγύς προστατικής ουρήθρας και του λαιμού της ουροδόχου κύστης.

Τύπος ΙΙΙ – Σπάνιος τύπος. Ένα τμήμα του απομακρυσμένου ιστού της έκφυσης των βαλβίδων είναι αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής ανωμαλίας συγγενούς από το ουρογεννητικό στην προμηκική ουρήθρα.

Όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση του νεογνού γίνεται χειρουργική αποκατάσταση με προκαταρκτική άρση της πίεσης και/ή εκτομή των βαλβίδων, ανάλογα με τις συνθήκες. Τις περισσότερες φορές η εκτομή των βαλβίδων είναι επιτυχής και η κρεατινίνη επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα κατά το 1ο έτος ζωής.

Σε επίμονα υψηλή κρεατινίνη μπορεί να συνυπάρχει νεφρική δυσπλασία. Πολλλές φορές αμέσως μετά την άρση απόφραξης μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική διούρηση από ελαττωματική συμπύκνωση ούρων.

Χειρουργική θεραπεία των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας

Η θεραπεία γίνεται με ενδοσκοπική εκτομή της βαλβίδας. Η εμβρυϊκή χειρουργική επέμβαση είναι μια διαδικασία υψηλού κινδύνου που προορίζεται για περιπτώσεις σοβαρού ολιγάμνιου, για να περιοριστεί η σχετική υπανάπτυξη του πνεύμονα, ή πνευμονική υποπλασία, που παρατηρείται κατά τη γέννηση σε αυτούς τους ασθενείς. Οι κίνδυνοι της εμβρυϊκής χειρουργικής είναι σημαντικοί και περιλαμβάνουν την παγίδευση των άκρων, τον κοιλιακό τραυματισμό, και τον θάνατο του εμβρύου ή της μητέρας. Ειδικές διαδικασίες για την ενδομήτρια παρέμβαση περιλαμβάνουν εγχύσεις αμνιακού υγρού, καθώς και δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ του αμνιακού σάκου του εμβρύου και της ουροδόχου κύστης.

Υπάρχουν τρεις ειδικές ενδοσκοπικές θεραπείες του οπίσθιων βαλβίδων ουρήθρας:

Κυστεοστομία που ακολουθείται από εκτομή της βαλβίδας – μία στομία ή οπή, κατασκευάζεται στην ουροδόχο κύστη (υψηλή εκτροπή) μετά την οποία η βαλβίδα αποκόπτεται και το στόμιο είναι κλειστό.

Πυελοστομία που ακολουθείται από εκτομή της βαλβίδας – μία στομία γίνεται στην πύελο του νεφρού ελαφρώς χαμηλότερα από την υψηλή εκτροπή, μετά την οποία η βαλβίδα αποκόπτεται και το στόμιο είναι κλειστό.

Πρωτογενής (διουρηθρική) εκτομή της βαλβίδας – η βαλβίδα αφαιρείται μέσω της ουρήθρας, χωρίς τη δημιουργία στομίας.

Η τυπική θεραπεία είναι η κύρια (διουρηθρική) κατάλυση των βαλβίδων. Η εκτροπή ουροποιητικού χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, και το όφελος αμφισβητείται.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η παρακολούθηση σε ασθενείς με σύνδρομο οπίσθιων βαλβίδων της ουρήθρας είναι μακροπρόθεσμη, και συχνά απαιτεί μια διεπιστημονική προσπάθεια μεταξύ ουρολόγων, πνευμονολόγων, νεογνολόγων, ακτινολόγων και της οικογένειας του ασθενούς. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την σωστή συμμόρφωση της ουροδόχου κύστης και της νεφρικής λειτουργίας, καθώς και για την παρακολούθηση και τη θεραπεία  υποανάπτυξης του πνεύμονα που μπορεί να συνοδεύει τη διαταραχή.

Επιπλοκές οπίσθιων βαλβίδων ουρήθρας

  • Ακράτεια
  • Ουρολοίμωξη
  • Νεφρική ανεπάρκεια
  • Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση

 

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ

Share

Σχόλια

Εγγραφή
Ειδοποίησέ με για
guest
0 Σχόλια
Σχόλια γραμμής
Δες όλα τα σχόλια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Ρήξη τενοντίου πετάλου. Μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου στον ώμο cover image

Ρήξη τενοντίου πετάλου. Μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου στον ώμο

Ρήξη τενοντίου πετάλου. Μια από τις συχνότερες αιτίες πόνου στον ώμο. Τί είναι το στροφικό ή τενόντιο πέταλο; O όρος «στροφικό πέταλο»…

διάβασε περισσότερα
60΄Θέμα Υγείας: Δ. Νέτσκος – Ε. Σκύφτα cover image

60΄Θέμα Υγείας: Δ. Νέτσκος – Ε. Σκύφτα

Στην εκπομπή 60΄Θέμα Υγείας και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Μιχαλοπούλου, μιλάνε αξιόλογοι επαγγελματίες υγείας για θέματα που μας απασχολούν. “Συγγενείς καρδιοπάθειες” O Δημήτρης…

διάβασε περισσότερα
Διαταραχές σίτισης στα παιδιά. Η σημασία της λογοθεραπείας cover image

Διαταραχές σίτισης στα παιδιά. Η σημασία της λογοθεραπείας

Γνωρίζετε ότι 1 στα 37 παιδιά έχει παιδιατρική διαταραχή σίτισης; Θεωρείτε ότι είναι δύσκολο να ταΐσετε το νεογέννητο μωρό σας; Είναι το…

διάβασε περισσότερα
Η φυματίωση στις μέρες μας cover image

Η φυματίωση στις μέρες μας

Η φυματίωση, ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο που ονομάζεται Mycobacterium Tuberculosis, έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια λόγω της Covid-19 που μείωσε…

διάβασε περισσότερα
Σέσκουλα ή λαχανίδες με αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ουσίες cover image

Σέσκουλα ή λαχανίδες με αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ουσίες

Της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακής βιολόγου. Τα σέσκουλα (Beta Vulgaris var. cicla) συγγενεύουν με το κοκκινογούλι και στην πραγματικότητα είναι γογγύλια. Ανήκουν στην…

διάβασε περισσότερα
Κουρέτας: Τι φταίει σε ένα υπέρβαρο άτομο – Τρεις κρίσιμες συνιστώσες cover image

Κουρέτας: Τι φταίει σε ένα υπέρβαρο άτομο – Τρεις κρίσιμες συνιστώσες

Τις κρίσιμες συνιστώσες για ένα υπέρβαρο άτομο σχολιάσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας. Ειδικότερα, αναφέρει: «Είμαι πεπεισμένος ότι το…

διάβασε περισσότερα
Pad Krapao αρωματικός κιμάς με ρύζι cover image

Pad Krapao αρωματικός κιμάς με ρύζι

Ο γνωστός Chef Γιάννης Λουκάκος, δημιουργεί νόστιμες συνταγές και τις μοιράζεται μαζί μας μέσα από τη σελίδα του yannisloucacos.gr. Το αστείο με το…

διάβασε περισσότερα
Η Σημασία της Διατροφής κατά την Εγκυμοσύνη cover image

Η Σημασία της Διατροφής κατά την Εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή σας και είναι μια περίοδος που πολλές γυναίκες σκέφτονται τη διατροφή τους. Αυτό που τρώτε μπορεί…

διάβασε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΝΕΑ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
Spring bloom bazaar από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας cover image

Spring bloom bazaar από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Λάρισας

Με στόχο την συλλογή εσόδων για την ανακαίνιση του χώρου χημειοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς επίσης και την αγορά ειδών για το…

διάβασε περισσότερα
ΙΑΣΩ: Νέο Τμήμα Εμβρυϊκής Νευρολογίας, το μοναδικό στην Ελλάδα cover image

ΙΑΣΩ: Νέο Τμήμα Εμβρυϊκής Νευρολογίας, το μοναδικό στην Ελλάδα

Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ελλάδα, πρωτοπορεί με την δημιουργία του νέου Τμήματος Υπερηχογραφικής Εμβρυϊκής Νευρολογίας, με Υπεύθυνο τον κ.…

διάβασε περισσότερα
Τέλος η μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς – Μέτρα μόνο σε δομές Υγείας [ΦΕΚ] cover image

Τέλος η μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς – Μέτρα μόνο σε δομές Υγείας [ΦΕΚ]

Μόνο στις δομές Υγείας ισχύουν από σήμερα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύτηκε…

διάβασε περισσότερα
Ημερίδα για την Πρόληψη & Αυτoφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο cover image

Ημερίδα για την Πρόληψη & Αυτoφροντίδα στο Σύγχρονο Φαρμακείο

Η Χαραμή ΑΕ, και το PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με την υποστήριξη των Φαρμακευτικών Συλλόγων και της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, παρουσιάζουν για πρώτη φορά, μία…

διάβασε περισσότερα
1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος cover image

1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος

Η Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρεία διοργανώνει το “1ο Εντατικό Θεωρητικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος” στην Άρτα στο ξενοδοχείο Βυζαντινό στις 31 Μαρτίου με 2…

διάβασε περισσότερα
7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση cover image

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Η Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης και Αναπαραγωγής σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Πανεπιστημιακό…

διάβασε περισσότερα
33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής cover image

33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής

Η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, διοργανώνει το 33ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής στις 1 και 2 Απριλίου…

διάβασε περισσότερα
6o Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων cover image

6o Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας διοργανώνει το 6ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων με τίτλο “ΑΛΛΕΡΓΙΑ, Ένα Όνομα Πολλά Πρόσωπα”…

διάβασε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ|ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΔΩ

Title ad
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ cover image

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο κ. Μαζαράκης Νικόλαος είναι Πλαστικός Χειρουργός με έδρα την Αθήνα. Διεύθυνση: Πινδάρου 26, Κολωνάκι. Τηλ: 2103636598 Κιν. 6945901272 Email: mazarakisnik@yahoo.gr Υπηρεσίες/Θεραπείες…

διάβασε περισσότερα
ΤΣΙΟΓΓΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ cover image

ΤΣΙΟΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Η κα Τσιόγγα Αικατερίνη είναι Ουρολόγος και έχει το ιδιωτικό της ιατρείο στην Ελασσόνα . Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού.…

διάβασε περισσότερα
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ cover image

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο κ. Εμμανουήλ Βιλανάκης είναι Παιδίατρος με έδρα τη Λάρισα και το ιατρείο του βρίσκεται στην οδό Πανός 7, στο κέντρο της…

διάβασε περισσότερα
ΚΑΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ cover image

ΚΑΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Η κα Ιωάννα Καζάκου είναι Οδοντίατρος και το ιδιωτικό της ιατρείο βρίσκεται στην οδό, Αγγ. Μεταξά 46Β, στη Γλυφάδα Αττικής. Μέρες λειτουργίας…

διάβασε περισσότερα
Pampers Premium Care cover image

Pampers Premium Care

Pampers Πάνες με Αυτοκόλλητο Premium Care No. 3 για 6-10kg 204τμχ. ΤΙΜΗ=48,00 ΕΥΡΩ/ΣΥΣΚ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέες προσφορές από την I.S…

διάβασε περισσότερα
COLOR EYE BALM – Έγχρωμη Κρέμα για Σακούλες στα Μάτια cover image

COLOR EYE BALM – Έγχρωμη Κρέμα για Σακούλες στα Μάτια

Eye look good! Νεανικό βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση ξανά, με την έγχρωμη κρέμα ματιών Color Eye Balm! Αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά σακούλες και…

διάβασε περισσότερα
Surgical Face Masks TYPE IIR cover image

Surgical Face Masks TYPE IIR

-Surgical Face Masks ΤΥPE IIR ΧΡΩΜΑΤΑ( ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ-ΡΟΖ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30 αποστειρωμένες μάσκες ΜΙΑ-ΜΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ! BFE 98+%. High quality masks of 3 layers…

διάβασε περισσότερα
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ SCALA! cover image

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ SCALA!

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΗΜΕΡΩΝ -Θερμόμετρο Scala SC 53 -Θερμόμετρο Scala SC 8271 ΜADE IN GERMANY! Νέες προσφορές από την I.S MEDICARE –…

διάβασε περισσότερα
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad
Side ad